Werk aan turbinehuis Oude Molen wordt hervat.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Werk aan turbinehuis Oude Molen wordt hervat.

Zie update werk in St,Pieterstraat, Guascostraat en Th.Dorrenplein.De gemeente Valkenburg aan de Geul en Monumentenzorg zijn akkoord met de aangepaste plannen van het Waterschap voor de restauratie van het turbinehuis van de Oude Molen aan de St.Pieterstraat. De restauratiewerkzaamheden worden deze week weer opgestart door aannemer Van Beers in combinatie met Firma Fer Rouwet.

De komende twee weken worden handmatige sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Voor de afvoer van het puin zal een kraan en een vrachtwagen gebruikt worden.

Werkzaamheden bank op het Theodoor Dorrenplein
Het straatwerk op het plein is nagenoeg gereed. Het plaatsen van de zitbank, een halve cirkel rond de monumentale beuk, is afgelopen week vertraagd.
Op maandag 26 augustus, na de weekmarkt, zal de aannemer starten met verwijdering van de tijdelijke bestrating rondom de beuk. Op dinsdag 27 augustus wordt begonnen met het aanbrengen van de bank.

Werkzaamheden in de Gosewijnstraat
De reconstructie van de Gosewijnstraat is in uitvoering door aannemer Arcadis. De reconstructie verloopt voorspoedig. Het vervangen van het hoofdriool en het overzetten van de rioolhuisaansluitingen zijn momenteel in uitvoering. Vanaf het VVV-kantoor tot huisnummer 19 is de wegfundering al aangebracht zodat de stratenmaker medio deze week kan beginnen met het stellen van de basalten trottoirbanden. Loopstroken en rijloper worden uitgevoerd in basalt.

Werkzaamheden in de St. Pieterstraat-Noord
De reconstructie van de St. Pieterstraat-Noord is in uitvoering door aannemer Arcadis. Het hoofdriool is hier niet vervangen omdat het in een goede staat verkeerd. De oude bestratingen en funderingslagen zijn hier tot aan de Hema
verwijderd. Nieuwe funderingen zijn aangebracht en boomplantvakken zijn gemaakt. Vorige week is gestart met het straatwerk voor de trottoirs. In de rijbaan is al deels drainbeton aangebracht. Een aantal nieuwe lichtmasten is al geplaatst. Deze week volgen er meer. Loopstroken en rijloper worden uitgevoerd in basalt.

Werkzaamheden in de Guascostraat
Het werk verloopt conform de planning. De nieuwe trottoir/wegfundering wordt aangebracht. Zonder onverwacht oponthoud zal op vrijdag 30 augustus gestart worden met het stellen van de eerste basalten trottoirbanden.

Werkzaamheden in de Jan Deckerstraat/Poststraat/Lindenlaan
De nog te planten bomen in de Lindenlaan, 13 stuks, worden geplant in het plantseizoen. Deze week arriveren twee spanmasten voor de Lindenlaan-Zuid en 1 mast voor in de Poststraat bij Ziut. Ziut zal deze masten in de week van 2-6 september plaatsen. Dat is de planning. Direct daarna worden de overspanningen, zijnde de staalkabel, stroom en lichtpunt, gemaakt. De lichtpunten in de Lindenlaan moeten nog gedimd worden. Deze branden nu op volle sterkte. Via een computerschakeling worden ze tot 60-70% van de maximale lichtsterkte gedimd.

Foto St.Pieterstraat Jos Bauer, deelprojectleider Centrumplan © 2013
Foto Oude Molen Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2013

← Vorig bericht

Wat vindt u van het gebruik van 'drones'?

Drie koningen en bijna een keizer in Houthem.

Volgend bericht →