De gemeente Valkenburg aan de Geul start maandag 3 september met de werkzaamheden om de drie percelen waarop hotel Croix de Bourgogne en de dependances Theodoor en Louis komen, bouwrijp te maken. De activiteiten vloeien voort uit de de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met 2Rocks BV.

De nutsleidingen die nog gelegen zijn in de percelen Louis (kop flat) en Theodoor (voormalig pand Zink) zullen door de nutsbedrijven buiten de bouwvlakken omgelegd moeten worden.

“Na overleg met de gemeente om deze werkzaamheden in de meest gunstige tijd in te plannen hebben de nutsbedrijven een planning opgesteld. De werkzaamheden starten direct na afloop van de landelijke zomervakanties. Gestart wordt in week 36, de week van 3 september. Naar verwachting duren de werkzaamheden 4 weken. Streven is om de werkzaamheden te hebben afgerond voor de start van de herfstvakantie. Voor de start van de werkzaamheden zal voor de omliggende horeca / bewoners een inloopbijeenkomst worden georganiseerd”, aldus Jos Bauer van de gemeente.

Ontwikkelaar 2Rocks werkt de plannen voor de drie gebouwen verder uit, inclusief de planning. Zodra de verdere uitwerking en de planning bekend zijn, zal 2Rocks, zoals eerder afgesproken, een informatiedag organiseren voor de directe omgeving en overige geïnteresseerden.

Archieffoto TV Valkenburg