Werkbezoek wethouder Kleijnen aan de Franse stad Lille(Rijsel)

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Werkbezoek wethouder Kleijnen aan de Franse stad Lille(Rijsel)

Op 24 en 25 januaribracht Wethouder Jef Kleijnen op uitnodiging van de Provincie in gezelschap van Provinciale en gemeentelijke vetegenwoor-
digers een werk(studie) bezoek aan de Franse stad Lille.
In een tijdsbestek van 2 dagen kon men kennis nemen van een stad die blijft verbazen. Lille heeft gedurfde oplossingen voor opgaven die elders nog “problemen” heten.
Het uiteindelijk doel van de reis is geboren uit het feit dat de wet op Ruimtelijke Ordening(W.R.O.) op het punt staat ingrijpende wijzigingen te ondergaan.
Nederland begint aan een nieuw tijdperk met een nieuwe sturingsfilosofie: de ontwikkelingsplanologie.
In deze nieuwe werkwijze trekken provincie en gemeenten samen op vanuit de eigen verantwoordelijkheid, met meer efiiciëntie en effectiviteit, voor een sneller en beter resultaat.
Tijdens de reis werd door de deelnemende gemeenten, in het kader van het vorenstaande, een intentieverklaring voor samenwerking met de provinciale overheid ondertekend.
Bron: Excursieprogramma
Foto’s: gemeente Valkenburg a.d. Geul

← Vorig bericht

Pastoor Mol voor het eerst in de Mauritiuskerk in Schin op Geul

Uitslagen en verslagen van 27 januari

Volgend bericht →