Wat zijn de werkelijke legeskosten voor vergunningparkeren?

Voorpagina » Toerisme » Wat zijn de werkelijke legeskosten voor vergunningparkeren?

De meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond, tijdens de tweede zit van de behandeling van de kadernota 2017, ingestemd met een amendement van Algemeen Belang en VVD om de werkelijke kosten die de gemeente berekent voor de afgifte van de eerste bewonersparkeervergunning in rekening te brengen. Op dit moment wordt € 25,- in rekening gebracht voor de bewoners van de Emmaberg, Heekerbeek, Valkenburg-centrum en Broekhem Zuid.
Of de vergunning voor 2018 goedkoper of duurder wordt, was onderwerp van discussie. Het is nog maar de vraag. Vermeer rekenende de raad voor dat er ‘zo kort mogelijk gerekend is: € 50.000,- gedeeld door 2000 vergunningen = € 25,- per vergunning. De overeenkomst met P1 kost op jaarbasis € 37.500,-. Ik verwacht dat het goedkoper zal zijn’, voorspelde Vermeer. Ondanks deze berekening en toezegging, gaat Vermeer toch verder onderzoeken om de werkelijke kosten binnenkort aan de raad t kunnen voorleggen.
Een amendement van PGP om de kosten van het vergunningssysteem op te nemen in de post ‘financieringsbronnen toeristische projecten’ werd met 13 tegenstemmen (van de 16 raadsleden) verworpen.
Het amendement van AB en VVD werd unaniem aangenomen.
De VVD-fractie verzoekt de wethouder ook de betreffende wijken in te lichten indien het onderzoek afgerond is.

← Vorig bericht

Jazz op het Th.Dorrenplein

Pad van Neerhem naar Wilhelminatoren afgesloten

Volgend bericht →