Werkzaamheden project herstel kademuren Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Werkzaamheden project herstel kademuren Geul

Bomenkap start 12 en 13 maart 2007Met deze brief willen wij u informeren over voorbereidende werkzaamheden die verband houden met het restauratieproject ‘Herstel kademuren Geul’. Het restauratieproject zal naar verwachting na de zomer van start gaan en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul. De eerste fase, de molentak van de Geul is al uitgevoerd in de periode 2000-2003. In deze tweede fase worden de kademuren van de Geul van Valkenburg aangepakt.
Om de werkzaamheden te kunnen starten is het noodzakelijk om een dertigtal bomen te verwijderen. Het verwijderen van de bomen aan de Geul op het traject St. Pieterstraat- Burg. Henssingel gaat op 12 en 13 maart 2007 plaats vinden. Het bedrijf Linden Groen uit Schinnen gaat deze werkzaamheden in opdracht van het waterschap uitvoeren. Ter compensatie van de verwijderde bomen zal het waterschap na de afronding van het project nieuwe bomen planten.
Herstel van de kademuren van de Geul is noodzakelijk, omdat de kademuren op sommige plekken in zeer slechte staat verkeren. De waterkerende functie van de muren kan niet meer worden gegarandeerd. Bij een hoge afvoer van de Geul dat gepaard gaat met grote stroomsnelheden, kunnen de muren het op sommige plekken begeven. Het waterschap en de gemeente Valkenburg maken daarom werk van de kademuren en gaan deze grondig aanpakken. In de Molentak en delen van de Geul is dat eerder al gebeurd. De Walramstuw wordt aangepast en de lossluizen bij twee watermolens worden aangepakt. Doel van dit alles: waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van wateroverlast. Ook wordt er een vistrap aangelegd om barrières voor optrekkende vissen op te heffen. Voor de gemeente Valkenburg ligt het belang ook in de uitstraling, namelijk de beleving en aantrekkingskracht van Valkenburg als mergelstad met cultuur historische elementen waarvan er een aantal wordt hersteld.
Uiteraard houden wij u op de hoogte over de voortgang van het project en de werkzaamheden.
Bij voorbaat willen wij u begrip vragen voor de eventuele overlast. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de projectleider mevrouw M. Arntz van het waterschap, tel. 046-4205700.

← Vorig bericht

Verder onderzoek naar buitensportcomplexen

Niks aan de Hand vindt dat politie slecht bereikbaar is

Volgend bericht →