Wethouder erkent communicatiefouten dossier afrit.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Wethouder erkent communicatiefouten dossier afrit.

Raad uit forse kritiek op College.Bijna de volledige raad is unaniem in haar kritiek naar het gemeentebestuur omtrent de afwikkeling van de aanbesteding van de afrit A79 in Strabeek.
Vorige week maandag kwam, als in een goocheltruc uit de zwarte hoed, een nieuw voorstel naar de raadsadviescommissie dat compleet afweek van het beschrevene in een voorliggend raadsstuk. De raad vroeg toen om het nieuwe voorstel op schrift te stellen. dat is inmiddels gebeurd en de gemeenteraad heeft zich maandagavond 27 sept. over het beschikbaar stellen van een extra krediet van een half miljoen gebogen en aangenomen.

Maar niet zonder slag of stoot.

De reactie van de afzonderlijke partijen in de raad loog er niet om. Deze varieerden van "gegoochel met cijfers tot met de rug tegen de muur staan".

Marij Verheggen (CDA) stelde dat het College de raad niet voldoende en tijdig geïnformeerd had. Een politieke doodzonde. Corry Fulmer (PPGV) deelde de mening van het CDA als vond zij het een gunstige ontwikkeling dat er geen nieuwe aanbesteding volgt.
Peter Visser (SP) waarschuwde voor "goedkope aanbiedingen" in openbare aanbestedingen. Hij was wel voor de afrit.
Jo Simons (PvdA/D66) hield het gemeentebestuur voor ogen niet "zomaar blindelings op het advies van een adviesbureau af te gaan". Adviesbureau DHV maakte in dit dossier een kapitale rekenfout. Terwijl Simons zich stoorde aan het beeld dat het College "de raad als noodzakelijke te nemen hobbel ziet".
VVD-er Wim Westerhof vond dat hij met de rug tegen de muur staat in deze kwestie. Kevin Rouwette van de grootste raadsfractie AB vond dat het nu tijd wordt voor daadkracht en dat een jaren lang gekoesterde wens in vervulling moet gaan.

Op al deze kritiek restte wethouder Charles van Melsen (AB) het boetekleed aan te trekken. "Wij vinden dit ook niet de prettigste weg zoals deze gevolgd is", zei hij. "Dit zal nooit meer zo voorkomen", betoogde hij en legde vervolgens uitgebreid de gang van zaken nogmaals uit.

Na een uur discussie met vragen over en weer, werd het voorstel om een half miljoen extra ter beschikking te stellen, aangenomen met algemene stemmen.

← Vorig bericht

Slecht weekend voor Falco herenteams.

HV Iason wint streekderby van Vilt.

Volgend bericht →