Wethouder onder vuur door legesdebacle Par’Course

Voorpagina » Nieuws » Wethouder onder vuur door legesdebacle Par’Course

Het legeskostendossier Par’Course bracht ook in de commissie EFTR/SOB opwinding teweeg. Zoals TV Valkenburg eerder meldde, heeft de rechter uitgesproken dat eigenaar Wijckerveste vrijgesteld wordt van het betalen van € 500.000,- legeskosten door een procedurefout van de gemeente. Volgens de rechter heeft de gemeente verzuimd de verordening, het besluit van het College en de NEN-norm te publiceren.

Onder druk
De oppositiepartijen VVD (Jan Vermeer) en VSP (Jef Kleijnen) zetten de voor dit dossier verantwoordelijke wethouder Claudia Bisschops zelfs onder druk om haar politieke verantwoordelijkheid hiervoor te nemen en dus af te treden. Vermeer (VVD) opperde “de mogelijkheid van een briljante schijnbeweging van het college en uitte zijn ongenoegen bij het gevoel dat het college zich verschuilt achter de ambtenaar”.

Jef Kleijnen (VSP) merkte op dat de raad alleen het college kan controleren en niet de ambtenaren en vroeg zich daarbij af: “Wie draagt de politieke verantwoording?” Wijckerveste komt bij hem over als “onbetrouwbaar”. “De gemeente heeft in goed overleg met deze investeerder als tegemoetkoming o.a. geïnvesteerd in de aanleg van wegen en parkeerterreinen. Het mag toch bekend zijn dat hieraan legeskosten door de gemeente verbonden worden. Waarom is er dan geen overleg met de gemeente geweest over deze leges en worden deze aangevochten bij de rechtbank? 

Zeven jaar
Door de burgemeester werd een termijn van 7 jaar genoemd voor de gerechtelijke procedure, die nu door de heffingsambtenaar van de gemeente, Mat van Delden, in gang wordt gezet door hoger beroep aan te tekenen bij het Gerechtshof in Den Bosch en eventueel daarna in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Jan Vermeer en Jef Kleinen vroegen zich af of dit in 2028 alsnog politieke gevolgen kan hebben voor de op dat moment verantwoordelijke wethouder. Corry Fulmer (PGP) reageerde als enige van de coalitiepartijen op de aanval van de oppositie door tegen Jan Vermeer (VVD) te zeggen: “Uw woorden klinken als: “Ik mag niets zeggen, maar ik zeg het toch.”

Onder de rechter
Wethouder Claudia Bisschops benadrukte haar verantwoordelijkheid in dit dossier maar vroeg nadrukkelijk om geen gevoelens en suggesties aan te dragen. Volgens afspraak met de van tevoren geïnformeerde fractievoorzitters wordt op dit dossier verder niet inhoudelijk gereageerd zolang de zaak onder de rechter is. “Deze zaak begint in 2016 en de gemeente heeft vastgesteld dat door de toenmalige heffingsambtenaar correct gehandeld is en geen fouten zijn gemaakt”, aldus de wethouder.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Coronacrisis: besteding gelden uit steunpakket culturele sector

Daan Prevoo nieuwe burgemeester Valkenburg aan de Geul

Volgend bericht →