Wethouder streeft naar een nog betere communicatie

Voorpagina » Toerisme » Wethouder streeft naar een nog betere communicatie

Wethouder Meijers belooft er naar te streven de gemeenteraad nog beter te informeren over het dossier Polfermolen. Dat deelde hij woensdagvond – na een half uur schorsing, aangevraagd door het College – mee in het gehouden commissievergadering EFTR. Meijers zei toe meer harde cijfers voor de zomer te leveren voor onderbouwing van een te nemen besluit door de afzonderlijke raadsfracties. En het vergoeden van extra kosten die de verenigingen gaan maken, is bespreekbaar. En alle omwonenden worden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. De nieuwe contouren van het bouwplan worden met kleine afwijkingen aangehouden. De parkeervoorzieningen komen ONDER de nieuwe woningen en kunnen worden afgekocht. Een extra woonlaag bovenop de Polfermolen is constructie technisch niet haalbaar. Gesprekken met Vakbonden en O.R. zijn eind 2019 afgerond zodat duidelijkheid aan het personeel gegeven kan worden.
Reacties afzonderlijke fracties
Math.Knubben (CDA) wilde een toezegging van wethouder Meijers met harde cijfers over aantallen bezoekers, liefst over 2018, en daarbij behorende cijfers, alvorens een akkoord over het raadsbesluit in december gegeven wordt. Hij uitte zijn teleurstelling dat de directie pas na 5 jaar stilte een visie op de toekomst heeft gegeven en kwalificeerde dit als een zwak beleid van het bestuur. Bovendien werd op de hooravonden niets bekend gemaakt over de voorgeschiedenis van het totale dossier.
Ruud Engels (PGP) wilde de overdracht van het fitnessgedeelte voor 1 januari 2021 laten plaatsvinden. Ook vroeg hij zich af wat de meerkosten waren van een 25 meter zwembad dat voor meerdere doeleinden kon worden gebruikt. De gemeentelijke nieuwsbrief over het Polfermolendossier wordt slechts aan 174 intekenaars verzonden. “Hoe wordt de rest van de inwoners geïnformeerd? (TVValkenburg, krant, andere media)” Het tot nu toe gebezigde taalgebruik is te ambtelijk en moet worden aangepast.

Bezoekersaantallen website gemeente inzake Polfermolen

Marëlle Smeets (VVD) Welk alternatief is er voor verenigingen? Worden de extra kosten (zoals opbergmateriaal, aanpassingen) door de gemeente vergoed?
Gertie Silverentand (VSP) Inbreng van de bewoners is niet besproken; er is toegewerkt vanaf 2015 naar afbraak. Is ook rekening gehouden met juridische kosten indien alsnog rechters worden ingeschakeld door bewoners?
Wim Weerts (AB) Kan het bad met een aangepaste diepte en temperatuur voor meerdere doeleinden gebruikt worden? Vanaf 2015 is niet eerlijk gecommuniceerd in dit dossier. Er moet worden gemaximeerd in de aanbestedingskosten aan de diverse marktpartijen tot
€ 100.000,-. Weerts was de enige die namens zijn partij uitsprak dat AB niet akkoord was met het huidige voorstel van het college. Bovendien wilde hij van de VSP weten of zij eventuele juridische kosten ten laste van de gemeente wilde laten komen.
Het college komt met een aangepaste raadsnota die voor dinsdag 21 mei toegezonden wordt aan de gemeenteraadsfracties.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Benefietconcert voor dementieonderzoek

De Kilo heeft nog kans op promotie

Volgend bericht →