Wethouder Vankan wil toerist verleiden buiten Valkenburg te gaan

|
, , ,

Wethouder Carlo Vankan (AB – Fysiek Domein) zou de toeristische fietsers, wandelaars, mountainbikers en scooterrijders best willen verleiden wegen en paden te kiezen buiten Valkenburg aan de Geul. Om daarmee de overlast te verminderen die deze toeristen door hun mobiliteit veroorzaken bij de inwoners van Valkenburg aan de Geul.

Wethouder Vankan

Zijn wens daarbij is wel dat zij ter wille van de plaatselijke horeca in Valkenburg aan de Geul slapen, eten en drinken. Dat zegt hij in een interview in het programma TV Valkenburg Vandaag. De mobiliteitscafés van november 2019 krijgen een vervolg.

Wat is een mobiliteitscafé?
In november 2019 werden er in diverse kernen door de gemeente bijeenkomsten georganiseerd. Onder de naam “mobiliteitscafé”. Tijdens die avonden werden door inwoners en andere belangstellenden ideeën aangedragen en besproken die uiteindelijk zijn verwerkt in de inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde mobiliteitsvisie. Dit keer gaat het er om dat allerlei concrete knelpunten worden benoemd. Deze worden opgenomen in het zogenaamde mobiliteitsprogramma.

Tweede ronde mobiliteitscafé
Dit keer in de vorm van een eendaags café waarop een ieder kan inschrijven. Na inschrijving volgt de toewijzing van een bepaald tijdstip. Op deze manier kan worden voldaan aan de coronavoorschriften.
Een uitnodiging voor dit café krijgen in elk geval de mensen die in de afgelopen weken in het programma TV Valkenburg Vandaag suggesties, klachten en opmerkingen naar voren hebben gebracht over de kwaliteit van fiets-en wandelpaden en over de overlast die wandelende, fietsende en scooterrijdende toeristen veroorzaken. De datum voor dit dagcafé is nog niet bekend.
Bekijk hier het gesprek met wethouder Vankan.

← Vorig bericht

Vanavond geen commissie Sociaal Domein

Ronald McDonald Kindervallei zoekt nieuwe vrijwilligers

Volgend bericht →