Het Polferbos in Valkenburg wordt dit najaar opgeknapt. Om bezoekers te informeren hebben wethouders Vankan en Meijers zaterdag een informatiebord onthuld nabij het Openluchttheater.

In oktober werd gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, die inmiddels goed zichtbaar zijn. Er wordt niet alleen gewerkt aan de natuur en de wandelpaden, maar ook aan de veiligheid en stabiliteit van de steile mergelwanden in de Plenkertstraat. In het bos staan bijzondere plantensoorten en er leven dassen.

Op dit moment is het bos bijna overal dichtgegroeid en daardoor donker. Veel plantensoorten kunnen daar niet tegen. Bomen hebben extra ruimte nodig om mooi uit te kunnen groeien. Ook de uitkijkpunten richting het Geuldal zijn helemaal dicht gegroeid.

Buitengoed Geul & Maas is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg dat samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werkt aan behoud, beheer en (her)ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2015