Wie bekostigt de aan te leggen rotonde op de Emmaberg ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Wie bekostigt de aan te leggen rotonde op de Emmaberg ?

CDA vindt de huidige kostenverdeling niet reëel

Naar aanleiding van een recent ongeluk op de Emmaberg is de aanpak van deze onveilige situatie opnieuw actueel geworden. Reeds lange tijd bestaat de wens om hier een rotonde aan te leggen. De financiële middelen schieten helaas telkens tekort.

Onlangs heeft wethouder Kleijnen contact gehad met de Provincie Limburg om aanpassingen op dit wegdek te realiseren. Zowel voor Provincie Limburg als gemeente Valkenburg is het wenselijk de aanleg van de rotonde te bespoedigen. Wij hebben vernomen dat de kosten voor 1/3 door de Provincie zouden worden bekostigd, en dat 2/3 door de gemeente Valkenburg aan de Geul zou moeten worden opgebracht.

Gezien de regionale doorvoerfunctie die Valkenburg vervult, vinden wij dit een scheve verdeling. Valkenburg aan de Geul als kruispunt van Zuid-Limburg, en dan zelf voor het merendeel van de kosten opdraaien? Onze fractie vindt het niet acceptabel dat onze inwoners moeten opdraaien voor de doorstroming van het regionale verkeer. Kosten voor de regio dienen ook door de regio bekostigd te worden. De hele regio heeft profijt van een veilige, en snelle doorstroming door Valkenburg. Het is ons inziens dan ook niet meer dan billijk dan dat de regio, die hier profijt van heeft dan ook voor de bekostiging zorgdraagt.

College, wilt u in het eerstvolgende vervolgoverleg met Provincie Limburg, deze ervan overtuigen dat deze verkeersmaatregel van groot belang is voor de regio. En dat het, gezien de regionale ‘kruispuntfunctie’ die Valkenburg aan de Geul vervult, niet rechtvaardig is om de inwoner van Valkenburg aan de Geul deze kosten toe te rekenen.

Vriendelijke groet,

CDA-fractie Valkenburg aan de Geul

namens deze;

Eric Huids

← Vorig bericht

Laureatenconcert in de Kopermolen in Vaals

Jos Vaessen Memorial

Volgend bericht →