Wie beslist in Valkenburg over activiteiten?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Wie beslist in Valkenburg over activiteiten?

De gemeente of een WK-consortium?De SP-fractie in de gemeenteraad wil van het College weten op welke wijze en door wie besloten wordt welke activiteiten wel of niet georganiseerd worden door lokale ondernemers?

De ondernemers is dringend gevraagd vóór Nieuwjaar 2012 hun activiteiten aan de gemeente door te geven rond het WK Wielrennen. Het WK Wielrennen wordt in september 2012 gehouden.

Lees beneden de complete SP-brief te lezen.

—————————————————————————————–
Artikel 41 vragen aan college van Burgemeester en Wethouders
Datum: 21 december 2011.
Geacht college,
Onlangs kregen de ondernemers in Valkenburg een brief van het college waarin opmerkelijke informatie stond. Samengevat komt het op de volgende gegevens neer:
– De provincie heeft de organisatie van het kampioenschap in handen gelegd van de stichting WK Wielrennen 2012.
– Deze stichting heeft aan het consortium van Shivers en Golazzo alle marketingrechten overgedragen waaronder VIP marketing, publiekscatering, sponsoring, randactiviteiten.
– De stichting heeft ook op andere plaatsen dan langs het parkoers side-events en publieksfaciliteiten voorzien.
Vervolgens schrijft u:
– Voor 1 januari te willen weten welke extra activiteiten ondernemers en groeperingen gaan ondernemen tijdens de WK week in september.
– Dat u de, door de stichting WK Wielrennen gemaakte afspraken wil matchen met de belangen van onze ondernemers en groeperingen.
– De activiteiten op elkaar af te stemmen waarna in februari ten principale te besluiten over deze activiteiten en wie ze kunnen en mogen organiseren.
Omdat de volgende raadscommissie waarin we vragen kunnen stellen pas einde januari plaats vindt wil de SP fractie deze via artikel 41 nu aan u stellen.
1. Op welke wijze en door wie wordt beslist welke activiteiten wel of niet georganiseerd mogen worden?
2. Welke rol speelt het consortium van Shivers en Golazzo hier bij?
3. Kunnen bepaalde commerciële partijen (bijvoorbeeld plaatselijke ondernemers of niet-sponsoren) geweerd worden vanwege de belangen van partijen die ‘hoger in rang staan’?
4. Betekent dit dat plaatselijke ondernemers na 1 januari geen extra activiteiten meer mogen aandragen?
Met vriendelijke groeten namens de SP fractie,
Peter Visser

Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Wie wil nieuwe schatkamerbewaker worden?

PPGV neemt geen genoegen met antwoord.

Volgend bericht →