Wie wil een JOP in zijn achtertuin

Voorpagina » Toerisme » Wie wil een JOP in zijn achtertuin

De J.O.P. (Jongeren Opvang Plek, red.) stond maandagavond centraal in de commissie Sociaal Domein van de Valkenburgse gemeenteraad.
Mevr. Pluymen en de heren Quaden en Naaykens als inwoners van de Burg.Henssingel e.o., die van het burgerspreekrecht gebruik maakten, wilden dat in ieder geval niet. Ernstige overlast (ca. 48 keer per half jaar) werd getoond op een film en gesprekken met de jeugd mochten niet baten. Met aanwoners werd door de gemeente nooit gesproken, 20 alternatieve plaatsen werden van tafel geveegd, er werd bij de container zelfs wifi aangelegd en als voordeel van de huidige locatie werd genoemd “dat er een frituur in de buurt was”. Er werd stookhout voor vuurtjes in de container gekapt langs de Geul. Een greep uit de opsomming van bewoners.
Politieke reacties
Mevr. Dexters (AB) vroeg of toch wel met de jongeren in gesprek was gegaan. Zelf was zij voorstander van een jeugdhonk maar dan wel met een optimale geluidsisolatie. Hr. Blom (CDA) wilde weten vanwaar werd gefilmd en of de jongeren daarvan wisten. Uit zijn jarenlange omgang met de jeugd wilde hij ook nog opmerken dat medewerking van ouders noodzakelijk was en of zij op het gedrag van hun kinderen werden aangesproken. Een gedeeltelijke oplossing zou al kunnen zijn om alle gemotoriseerde voertuigen op dit terein te gaan verbieden i.v.m. huidige geluidsoverlast.
Mevr. Silverentand (VSP) verwees naar een 5-tal jongeren in de groep als jarenlange overlast bezorgers. De pilot is mislukt, er moet meer gehandhaafd worden en de JOP verplaatst.
Hr. Knubben (CDA) vroeg waarom op 5 juli 2018 een vergunning verleend is voor 10 jaar zonder proefperiode. Er is nog steeds geen integraal jeugdbeleid. Bovendien vroeg hij waarom het college op 14 januari jl. overhaast besloten heeft de JOP op deze plaats te handhaven zonder enige evaluatie naar de gemeenteraad en de commissie. Waarom is er een besluit genomen door het college voordat de bezwarencommissie uitspraak heeft gedaan?
Evaluatie
Wethouder Remy Meijers antwoordde dat dit ook voor hem een hoofdpijndossier was met slapeloze nachten. 15 januari moest een besluit vallen vandaar de snelheid van besluitvorming. De Stichting Jeugdbeweging kan alsnog schriftelijk reageren. Ofschoon het genomen besluit vaststaat, zegde hij toe om alsnog in maart de stukken in de commissie te evalueren en wordt de huidige situatie gedoogd.
Aanpassingen
Er moeten wel nog toegezegde aanpassingen volgen zoals een opknapbeurt voor de rolschaatsbaan en een dusdanige afsluiting hiervan dat dit niet als parkeerterrein kan worden gebruikt. De huidige keien worden gewoon weggerold. Bovendien blijkt de huidige container (kosten ca. € 22.000,-) een klankkast.
Audiofiles commissie SD
Spreekrecht mevrouw Pluymen
Spreekrecht de heer Quaden
Spreekrecht de heer Naaijkens
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Davy Bardoul is een tafelvoetbaltalent

Informatiemiddag over renovatie weg door Houthem

Volgend bericht →