Wim Westerhof treedt af als voorzitter van de commissie ABA

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Wim Westerhof treedt af als voorzitter van de commissie ABA

De commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden moet op zoek naar een nieuwe voorzitter

Aan de voorzitter van de raad,van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Bij deze deel ik u mede, dat ik na uitvoerig overleg heb besloten om voor de functie van voorzitter van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden ( A B A ) te bedanken en mij als vertegenwoordiger van de VVD aan te melden als lid van deze commissie.

De reden van mijn besluit is terug te vinden in het tot nu toe geldende reglement op de commissies om een technisch voorzitter aan te stellen.

Daar ik van mening ben dat ik de mening van de VVD binnen deze commissie zal moeten kunnen blijven vertegenwoordigen, en er nog geen aanpassing mogelijk blijkt op dit reglement kan ik mijzelf hierin niet vinden.

Hoogachtend

W C Westerhof.

Wim Westerhof treedt af als voorzitter ABA

VVD-er Wim Westerhof heeft het college per brief laten weten geen voorzitter van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) meer te willen zijn.

Hij meldt zich aan om als vertegenwoordiger van de VVD in deze commissie plaats te nemen. Deze, ogenschijnlijk vreemde manoeuvre, komt voort uit het gegeven dat Westerhof als lid zich beter inhoudelijk kan bezighouden met de te bespreken onderwerpen dan als voorzitter.

← Vorig bericht

Kan ik meehelpen bij Tv Valkenburg ?

Fauquemont Classic Heuvelland-Rit

Volgend bericht →