Woningbouw Bronsdalweg mogelijk.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Woningbouw Bronsdalweg mogelijk.

Gemeente en provincie in gelijk gesteld.De gemeenteraad heeft bij besluit van 11 februari 2008 het bestemmingsplan”compensatiewoningen Schone Poel” vastgesteld.
Aansluitend heeft het college van gedeputeerde staten van limburg op 5 augustus 2008 goedkeuring aan dit besluit gegeven.
Hiertegen is door een van de bewoners aan de Bronsdalweg in Berg en Terblijt, bij de Raad van State beroep ingesteld.
Ingevolge het vastgestelde bestemmingsplan kunnen aan de Bronsdalweg 2 zgn.compensatiewongen worden gebouwd.
In haar besluit van 1 april heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van appellant ongegrond verklaard.
Ingevolge hiervan kunnen aan de Bronsdalweg 2 woningen worden gebouwd. Dit ter compensatie van de sloop van de varkensstal bij de nabij gelegen boerderij.
E.e.a. vloeit voort uit de regeling “ruimte voor ruimte”. De volledige uitspraak vindt u op www.raadvanstate.nl

← Vorig bericht

Wet 'Bibob' wordt steeds toegepast

Walram zegeviert in derby.

Volgend bericht →