Woningbouw op huidige sportcomplex in Schin op Geul

|
, , ,

“Dit is een prachtig gebied om fraaie woningbouw te realiseren. Hierbij zijn in onze ogen drie concepten uitvoerbaar: wonen met uitzicht, wonen aan de Geul en ecologisch wonen.” Aldus Roger van Eijs van Swentibold Projectontwikkeling over de vrijblijvende concepten die het bureau in opdracht van het bestuur van SV Geuldal heeft ontwikkeld.

Van Eijs was een van de sprekers die dinsdagavond op het terras van het voetbalcomplex in Schin op Geul het woord voerden tijdens een bijeenkomst  die georganiseerd was door SV Geuldal. Uitgenodigd waren de raadsleden van Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem, commissieleden, de dorpsraad en overige belangstellenden.  

De aanleiding om deze bijeenkomst te organiseren was eenvoudig. SV Geuldal heeft op het verzoek om een nieuw complex te krijgen van de colleges van beide gemeenten een negatief antwoord gekregen. Dit ondanks het feit dat het Huis van de Sport een positief advies heeft gegeven. 

Het besluit van de gemeentes berust op twee argumenten: de twijfel over de toekomstbestendigheid van de fusieclub en de financiële onderbouwing (hoge investeringskosten). 

SV Geuldal is het niet eens met dit besluit en is strijdbaar. Voorzitter Frans Souren en bestuurslid Bart Schrouff legden in duidelijke bewoordingen uit waarom het in hun ogen wel degelijk verantwoord is om SV Geuldal op een nieuw complex te huisvesten. 

De twee argumenten van de gemeenten om het verzoek af te wimpelen werden met feiten bestreden. SV Geuldal heeft bewezen levensvatbaar te zijn. De vereniging is groeiende qua ledenaantal (ruim 325), het aantal jeugdteams is zelfs gestegen. 

Wat betreft de financiële onderbouwing zijn de woordvoerders er stellig van overtuigd dat een nieuw complex budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. Frans Souren: “ Er zijn drie financiële factoren te weten: de investeringskosten, de exploitatiekosten en de opbrengsten.  Inderdaad; een nieuw  complex is duur, het kost 1,5 tot 2 miljoen euro. Dat is een feit dat we echt wel erkennen. Maar de exploitatiekosten gaan drastisch omlaag, ook dat is een feit. En het belangrijkste zijn de opbrengsten, deze zijn in onze ogen niet meegenomen bij de besluitvorming. In Wijlre kan het complex worden gebruikt voor natuurcompensatie, parkeergelegenheid en voor uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven.  En hier in Schin op Geul zijn bouwmogelijkheden. De woningbouw levert voor de gemeente veel geld op. Vandaar onze bewering dat het budgettair neutraal kan worden gerealiseerd.”

Bart Schrouff vatte hierna een en ander samen en deed vervolgens een beroep op de aanwezige raadsleden. “Wat wij u vragen is: geef ons een kans om met behulp van een extern bureau nauwkeurig te laten uitzoeken wat de kosten zijn en wat de opbrengsten zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het verantwoord is, maar wij willen dit graag door deskundigen laten onderbouwen.“

Foto’s Henk Sporken, TV Valkenburg

 

← Vorig bericht

Laatste voorstelling Openluchttheater met Celine Weerts

Mountainbikepad in Natura 2000-gebied afgesloten

Volgend bericht →