Woningen voor ouderen en starters in Limburg

Voorpagina » Toerisme » Woningen voor ouderen en starters in Limburg

De provincie Limburg wil maatwerk leveren in specifieke sectoren van de woningmarkt. Voor ouderen en starters wil de provincie alle ruimte bieden aan de lokale overheid om die woningbehoefte vrij in te vullen.
Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Maastricht, georganiseerd door de Limburgse afdeling van Bouwend Nederland, waren twaalf van de dertien verkiesbare partijen aanwezig. Zonder uitzondering spraken ze zich uit voor lokaal maatwerk in Limburg, als het gaat om woningbouw. Die reactie kwam na de oproep van Limburgse bouwondernemers en projectontwikkelaars om de algemene visie op woningbouw in de provincie los te laten. Deze zou maatwerk in de weg staan.
Regels mogen niet in de weg staan
Hans Teunissen (D66): “Hoe kunnen we de woningmarkt stimuleren? De oude regels zijn opgesteld in het dieptepunt van de crisis. Als de regels in de weg staan, is de provincie bereid om de regels te versoepelen.”
CDA’er Hubert Mackus en VVD’er Joost van den Akker deelden die mening: “De provincie moet de gemeente niet in de weg zitten. De overheid moet niet teveel regels willen stellen.”
Eric Geurts (PvdA) voegde eraan toe dat Limburg moet bijbouwen, ook in de kleine kernen. “Dat staat ook in het huidige programma van de provincie. Maar de afspraken moeten samen met gemeenten worden opgefrist.”
PVV-voorman Robert Housmans is blij met die extra ruimte. “Ik ken geen projectontwikkelaars die willen bouwen voor leegstand. Je moet maatwerk leveren.”
Sector blij met steun overheid
Brancheorganisatie Bouwend Nederland is blij met de steun: “De woningwens verschilt per Limburgse gemeente, zeker bij die specifieke doelgroepen. En wij als sector kunnen aan die behoefte voldoen. Maar dan moet de overheid ons die ruimte bieden,” zegt Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging Bouwend Nederland.
De huidige Limburgse coalitie, bestaande uit CDA, PvdA, D66 en VVD, heeft in de afgelopen periode de gemeentes al meer ruimte gegeven om de lokale woningbehoefte in te vullen. In het Bouwend Nederland-debat in Maastricht sloten alle overige partijen zich daarbij aan, tot tevredenheid van de sector. “Dit is misschien wel uniek. Mooi dat de Limburgse regionale en gemeentelijke politiek samen kiest voor een passend woningaanbod op maat,” concludeert Rats.
Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Zij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

← Vorig bericht

Oorlogsmateriaal aangetroffen aan de Kloosterweg

Buurtbus in Heuvelland rijdt volgens dienstrooster

Volgend bericht →