Wordt de Rasberg toch verlicht

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Wordt de Rasberg toch verlicht

vraagt de SP aan het College

Geacht college,

Gisterenavond, 23 oktober, heeft de provincie een, druk bezochte, informatie avond gehouden in Berg en Terblijt, teneinde de inwoners, enerzijds te informeren over de voorgestelde aanpak van de N590 in deze kern en anderzijds om de inwoners de gelegenheid te bieden hun zienswijzen en ideeën kenbaar te maken. Er is toegezegd dat, indien er suggesties zijn die uitvoerbaar en realistisch zijn, deze zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van dit plan.

Op de vraag of de verlichting van de Rasberg, in het kader van de sociale- en verkeersveiligheid, onderdeel is van dit plan werd ontkennend geantwoord.

Onze fractie is hier zeer ontstemd over daar wij al jaar en dag er op wijzen hoe gevaarlijk deze weg is door het ontbreken van adequate verlichting. Tijdens een, door de SP, opgezette handtekeningenactie werden ruim 500 handtekeningen gezet door inwoners van deze kern, wat aan toont hoe belangrijk men dit vindt.

Onze fractie wil u derhalve nogmaals dringend verzoeken de verlichting van de Rasberg alsnog in het plan op te nemen, zodat de veiligheid, over de gehele lengte van deze weg, daadwerkelijk gegarandeerd is.

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de SP fractie Valkenburg a/d Geul,

Met vriendelijke groet,

Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Consultatieavond reconstructie Rijksweg druk bezocht

De Gemeentegrot werd commercieel bekeken

Volgend bericht →