Wordt de wet Bibob toegepast ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Wordt de wet Bibob toegepast ?

Bij bouw van hotel in Gosewijnstraat.Datum: Valkenburg aan de Geul, 30 maart 2009
Onze referentie: Vragen ex. art 41 Reglement van Orde inzake contractant voorlopig koopcontract “Croix de Bourgogne” kavel.
Uw referentie: Behandeld door: E.Weekers / J.Blom
Aan: van Burgemeester en Wethouders Gemeente Valkenburg aan de Geul C.C.: Raadsgriffie en pers
Edelachtbare heren van het college,
Naar wij mogen aannemen is het voorlopig koopcontract voor de kavel waar “Croix de Bourgogne” moet herrijzen inmiddels getekend. De goedkeuring van de raad was immers met de hoogste spoed vereist tijdens de raadsvergadering van 9 februari jongstleden.
Dit roept bij de fractie Transperant de volgende vragen op:
1. Is het voorlopig koopcontract inmiddels getekend?
2. Wordt bij de potentiële koper voor deze kavel zoals voor elke nieuwe Horecazaak in onze gemeente de Bibob toets uitgevoerd?
3. Kunt u ons verzekeren dat de resultaten van deze toets beschikbaar zijn en meegewogen worden alvorens tot een definitieve koopovereenkomst overgegaan wordt (onder het voorbehoud dat de raad het centrum businessplan goedkeurt)?
Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant
Emile Weekers / Jacques Blom

← Vorig bericht

€ 2073,- dankzij Spinmarathon.

Derby Walram – Berg '28.

Volgend bericht →