Wordt graf van Theodoor Dorren geruimd?

Voorpagina » Toerisme » Wordt graf van Theodoor Dorren geruimd?

Het is bijna niet voor te stellen dat de laatste rustplaats van Theodoor Dorren op de nominatie staat om geruimd te worden. Deze week zag fotograaf Thijs Habets de aankondiging op de grafsteen van Theodoor Dorren hangen: “Wil rechthebbende contact opnemen met de gemeente Valkenburg aan de Geul”.
Een aankondiging die Thijs Habets recht in het hart trof. “Hoe ga je om met graven van lokale VIP’s?”, aldus Habets. “Betalen, anders opruimen”.
Habets is de mening toegedaan dat het graf van Theodoor Dorren, een man die het lokale toerisme zo’n beetje heeft uitgevonden, als cultureel erfgoed beschouwd mag worden. Was het niet oud-burgemeester Martin Eurlings die bij het eeuwfeest van het VVV Zuid-Limburg pronkte met de term ’the founding father of tourism’? Jaren later nog steeds gehanteerd door de gemeente.
En nu kan diezelfde gemeente via haar eigen basisadministratie niet achter de rechthebbende van het graf komen!
Mocht verre familie nooit naar het graf van Dorren komen aan de Cauberg, dan wordt het graf geruimd. Thijs Habets: “Dorren zou een monument in Valkenburg moeten krijgen. Betaal dat uit de miljoenen die de kerstmarkt oplevert!”.
Wie is Theodoor Dorren?
Een echte Valkenburger. Via Wikipedia is een pagina over hem geschreven. In het dialect, uiteraard. U leest vanzelf waarom.
Theodoor Dorren, gebore op 30 augustus 1857 en gesjtorve 23 januari 1937 in Valkeberg, waor ‘ne diechter in ’t Valkebergs. Hae sjreef artikele in ’t Nederlands en sjtèlde de 1e woordelies van ’t Valkebergs dialek same. Van beroop waor hae bankètbekker. In 1885 waor hae mètopriechter en vanaaf 1908 president van de Valkenburgse VVV, die later VVV Het Geuldal geneump zou waere. Op latere laeftied besjreef ‘r de óntdèkking van wat waal ins ’n prehistorische woongrot zou kènne zin gewaes. De ruumte, verseerd mèt primitief gravures, zou liegke ónder de de rewien van ’t kesjtièl van Valkeberg. Dorren weurt in Valkeberg ge-ièrd mèt de naam van ’n plein in ’t centrum: ’t Theodoor Dorrenplein. Aan de gaevel van zien geboortehoes (noe Botterweck) hingk ’n brónze plaquette.
Foto’s Thijs Habets
NASCHRIFT:
Na publicatie van bovenstaand bericht reageerde de gemeente met de mededeling dat
het NIET de bedoeling is om dit graf te ruimen. Op de begraafplaats zijn problemen met de afwatering en de gemeente gaat daar maatregelen voor treffen. Dit graf van Theodoor Dorren is in particulier bezit en de eigenaar is niet bij de gemeente bekend. Vandaar de oproep om contact op te nemen met de gemeente, zodat we samen met de eigenaar de maatregelen die moeten worden genomen kunnen bespreken.

← Vorig bericht

Openbare vergadering Kernoverleg Berg & Terblijt

Open huis met schilderijen en keramiek

Volgend bericht →