Wordt kasteel Oost met complex verkocht of niet?

|
, , ,

Voorpagina » Nieuws » Wordt kasteel Oost met complex verkocht of niet?

Het is nog niet helemaal duidelijk wie kasteel Oost en het complex eromheen gaat kopen. Er is een voorlopig koopcontract getekend met projectontwikkelaar Jos van de Mortel, die ook parkhotel Valkenburg in eigendom heeft. Echter; de finale handtekening onder het contract is nog steeds niet gezet. Dat maakte wethouder Carlo Vankan bekend. “Er zijn in het contract ontbindende voorwaarden opgenomen. De provincie Limburg brengt een subsidie in die uitbetaald moet worden vóór een bepaalde datum.” De koper kan echter niet aan die deadline voldoen vanwege corona. Daarom heeft wethouder Vankan gesprekken gevoerd met de provincie om die subsidie toch veilig te stellen, ook al wordt de deadline. Dat is gelukt liet hij de tijdens de vergadering van de commissie SOB weten.

Gaat de verkoop door?
Het is mogelijk dat de verkoop van kasteel Oost en het complex eromheen medegefinancierd gaat worden door een of meerdere andere partijen. Die mogelijkheid wordt door de gemeente en de projectontwikkelaar opengehouden. Wethouder Vankan heeft een lijstje bijgehouden van partijen die in het afgelopen jaar contact hebben gezocht met de gemeente toen het kasteelcomplex te koop stond. “Dat varieert van een goede, bekende Valkenburgse ondernemer tot buitenlandse adel. Het lijstje behelst een a-4tje,” aldus de wethouder. “De huidige koper wil er niet onderuit en de gemeente wil een betrouwbare overheid zijn.”
De gemeenteraad heeft veel voorwaarden aan een verkoop in het koopcontract opgenomen. Het complex moet gerenoveerd worden, het moet weer een trouwlocatie worden en de medewerkers van Radar moeten er kunnen blijven werken. Er vinden gesprekken plaats, zodra er meer duidelijkheid is zal de wethouder de commissie c.q. gemeenteraad informeren.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Vanavond gaat avondklok om 22:00 uur in

Installatie van burgemeester Daan Prevoo

Volgend bericht →