Wordt Kloosterkerk nieuw gemeenschapshuis

Voorpagina » Toerisme » Wordt Kloosterkerk nieuw gemeenschapshuis

De protestantse Gemeente Maas en Heuvelland wil haar kerkgebouw multifunctioneel maken. Naast de zondagse Eredienst wordt het ook geschikt gemaakt als gemeenschapshuis voor Valkenburg-centrum en accommodatie voor diverse verenigingen, waarvan sommigen nu de Polfermolen gebruiken. Eerdere gesprekken met wethouder Claudia Bisschops (CDA) en verenigingen hebben tot dit voorstel geleid.
De kerkzaal blijft intact en is naast de Eredienst te gebruiken als expositieruimte, concertzaal, repetitieruimte, lezingen en presentaties. De bovenverdieping wordt bereikbaar gemaakt door de plaatsing van een moderne lift.
De Stichtingskosten worden beperkt tot € 350.000,- en op basis van 1/3 deel gedragen door de provincie Limburg, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de protestantse gemeente. Het project zal dan per 1 januari 2021 kunnen gerealiseerd worden. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft voor haar deel (groot ca. € 116.500,-) hiervoor de krimpgelden ter beschikking.
Discussie in de commissie Sociaal Domein
Math.Knubben (CDA) vond het niet “netjes” dat nu al gereageerd wordt op het verdwijnen van de Polfermolen, terwijl hierover nog definitief beslist moet worden. Wethouder Remy Meijers (PGP) wees hem erop dat de krimpgelden slechts tot 1 januari 2020 beschikbaar zijn en dan teruggegeven moeten worden aan de provincie indien geen beslissing hierover zou zijn. Knubben wilde nog weten of er andere mogelijkheden zijn en of andere verenigingen hierover ook geïnformeerd zijn. Is er een precedentwerking naar andere kerken?
Huub Aussems (PGP) vroeg of ook met andere gemeenschapshuizen hierover gesproken is.
Jef Kleijnen (VSP) was akkoord maar stelde het parkeerprobleem aan de orde bij deze kerk: Steenstraat na 19.00 uur vrij parkeren, parkeergarage is te duur, terrein bij Pradoegebouw is geen optie, laden-lossen; gemeente zal dit nader bekijken en komt met een voorstel in de volgende vergadering.
Bert Hardy (AB) vond een toezegging van verenigingen niet voldoende maar eiste hiervoor een verplichting met gebruik voor een bepaalde termijn
Op 28 november komen geïnteresseerde verenigingen voor een gesprek naar de gemeente en de beslissing over dit project zou dan in de raadsvergadering van 9 december a.s. genomen kunnen worden.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

"Heel genereus als het gaat om budgetten voor scholen"

Programma amateurvoetbal zondag 24 november

Volgend bericht →