Wordt Transperant nu opeens een transparant familiedrama?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Wordt Transperant nu opeens een transparant familiedrama?

Wissel een echtgenoot in voor een broer

Zoals u weet is TRANSPeRANT in het najaar van 2005 opgericht door Raymond Leenders, Emile Weekers en Jordy Wessels (ex VVD) en Marc en Fabienne Habets (voorheen Lijst Habets). Door het overweldigende resultaat van de Gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. en het feit dat de partij coalitiepartner werd, namen Jacques Blom en Raymond Leenders zitting in de gemeenteraad en Fabienne Habets in het college van B&W.

Door het recente huwelijk van raadslid Raymond Leenders met wethouder Fabienne Habets, is er naar de mening van beiden een situatie ontstaan die je als nieuwe politieke partij, die transparantie en onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, niet wenselijk zou moeten achten. “Het is immers denkbaar dat burgers op enig moment vraagtekens plaatsen bij de ‘onafhankelijkheid’ van een raadslid die in het duale politieke bestel, zijn eigen vrouw als wethouder controleert. Die vraag is zelfs ook heel terecht te noemen. Desalniettemin hebben mijn vrouw en ik tot op heden nog geen hinder ondervonden van onze relatie ten opzichte van onze politieke rollen. Maar dat is natuurlijk geen vrijbrief voor de toekomst. Tevens gaat het er in de politiek niet om hoe wij zaken ervaren, maar hoe de buitenwereld tegen dingen aankijkt.”, aldus Raymond Leenders.

“Op grond van onze politieke idealen heb ik, zij het met pijn in het hart, met de steun van mijn vrouw, de raadsfractie en het partijbestuur, besloten om na de begrotingsbehandeling van 7 november a.s. terug te treden als raadslid. Wel zal ik totdat mijn opvolger is geïnstalleerd TRANSPeRANT blijven vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Daarna gaat het boek ‘TRANSPeRANT’ beslist niet voor mij dicht. Als medeoprichter van TRANSPeRANT zal ik voorts weer een actieve rol gaan vervullen in het partijbestuur.”

Na nauw overleg met de fractie en het partijbestuur is Marc Habets bereid gevonden om invulling te geven aan het raadslidmaatschap. Het feit dat Marc de broer van Fabienne is, is nadrukkelijk besproken en vormt geen enkele belemmering om TRANSPeRANT op een kritische en onafhankelijke manier als raadslid te kunnen vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groeten,

Raymond Leenders, fractievoorzitter

Emile Weekers, voorzitter

Marc Habets, aankomend raadslid

← Vorig bericht

Parkeerstrook bij kapel verdwijnt

Grote Hobby- en Creativiteitsmarkt in Schin op Geul

Volgend bericht →