Wyckerveste onderzoekt toekomstmogelijkheden Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Wyckerveste onderzoekt toekomstmogelijkheden Polfermolen

Op verzoek van het college van B&W heeft projectontwikkelaar Wyckerveste de afgelopen maanden een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het Polfermolen-complex een andere invulling te geven. Wyckerveste ziet mogelijkheden en zal deze in het komende half jaar verder onderzoeken. Burgemeester Eurlings en directeur Hessel Meijer van Wyckerveste tekenden daartoe vandaag een intentieovereenkomst om een haalbaarheidsonderzoek op te starten. Doel is om te kijken welke nieuwe invulling de Polfermolen deels kan krijgen op het gebied van toerisme, leisure en gezondheid. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om in ieder geval tijdelijk sporthal en/of zwembad in te huren.
De kosten voor de Polfermolen die op termijn met 1,2 miljoen euro moeten afnemen, hangen al jaren als een molensteen om de nek van de gemeente. Het college van B&W zal daar samen met de raad nu eindelijk duidelijkheid in willen scheppen.
“De Polfermolen is een maatje te groot geworden voor de gemeente,” aldus burgemeester Eurlings. “We willen nu geen draconische maatregelen waar we later spijt van hebben,” doelde hij op voorstellen om het sportcomplex dan maar – vanwege de grote kostenpost – tegen de grond te werken. “We hebben naar creatieve oplossingen gezocht waar deze intentieovereenkomst met Wyckerveste ons verder moet helpen.”
In april wordt een uitkomst verwacht die dan meegenomen kan worden in de behandeling van de Voorjaarsnota. Daar wordt dan een definitief besluit opgemaakt door de raad. “Het gaat hierbij niet alleen om geld maar ook om maatschappelijke functies. We zullen als gemeente hoe dan ook één keer ons verlies in dit sportcomplex moeten nemen! De manier waarop dat gaat gebeuren, is aan de raad.”
Wyckerveste zet in op twee steunpunten. Enerzijds de ontwikkeling van het De Leeuw-terrein, anderzijds het inpassen van het sportcomplex in dat geheel nieuwe concept. “Zwembad en sporthal veroorzaken onrendabele kosten. Aan de gemeenteraad de taak om te beslissen hoe lang dit gaat duren,” aldus directeur Hessel Meijer van Wyckerveste. “Eerst moeten zwembad en sporthal uit het plan, dan pas kunnen we concreet verder. Misschien komen we in onze andere plannen wel weer terug bij deze onderdelen en kunnen die inpassen in ons concept. Dan valt alles onder één paraplu. Ik heb goede hoop dat dit gaat lukken!”
Zwembad (300.000 euro ) en sporthal (110.00 euro ) zijn verliesgevend. De boekwaarde, veertien jaar na oplevering in 2002, staat nog altijd voor 5,7 miljoen in de boeken. De intentie van Wyckerveste is het gehele complex op termijn over te nemen, waarvoor dan wel op een compensatie van de gemeente wordt gerekend. “We willen geen financieringslasten mee overnemen,” aldus directeur Meijer.
Al deze getallen en plannen, het wel of niet afstoten van de sporthal en zwembad, het Grand Café in stand houden of verplaatsen, dat alles zal  binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd. “Een zwembad kan bijvoorbeeld op meerdere manieren vorm worden gegeven,” aldus Meijer. “Daar hebben we in andere projecten ervaring mee opgedaan. Opwaarderen noemen we dat.”
Burgemeester Eurlings tot slot: “We zijn een Pilot-project gestart met een werkgroep om toepassing van duurzame energie in het gebouw toe te laten. Op dat onderdeel kunnen we de kosten nog heel wat naar beneden bijstellen.”
Uiterlijk 1 januari 2018 moet de overdracht door de gemeente aan Wyckerveste haar beslag hebben gekregen.
Foto Frits Feuler

← Vorig bericht

Afsluiting bokkenweken met re-enactmentgroep

Verzoek uit Nuth: Kom je bij ons?

Volgend bericht →