D66 gaat niet akkoord met antwoord College

Voorpagina » Toerisme » D66 gaat niet akkoord met antwoord College

De D66-fractie in de gemeenteraad gaat niet akkoord met het antwoord dat het college van B&W heeft gegeven. Het gaat om de verdwenen mortelcement tussen de bestrating in het gehele centrum van Valkenburg. D66 stelde in de rondvraag van de commissie S.O.B. onlangs vragen over de verdwenen mortel tussen de straatstenen. Pas negen maanden na de oplevering, aldus D66.
Wethouder Carlo Vankan kon tijdens de vergadering geen antwoord geven op de vragen. Daarom gaf hij via de notulen van de vergadering enkele dagen later antwoord. Hij schreef: “M.b.t. de voegvulling is bij de oplevering reeds geconstateerd dat niet overal de voegvulling geheel tot aan de bovenzijde van de voeg standhoudt. Er heeft grootschalig herstel plaatsgevonden (voor rekening van de aannemer) op die plekken waar dit direct bij oplevering ook geconstateerd is. Technisch is er geen probleem, de voegvulling doet haar werk daar waar nodig ook daar waar het wellicht op het eerste gezicht lijkt dat deze niet goed is. Indien blijkt dat herstel van de voegen om technische redenen wel noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd. Als blijkt dat dit terug te leiden is naar de wijze van aanbrengen wordt dit met de aannemer besproken en waar mogelijk verhaal van de kosten plaatsvinden”.
Mogelijke reparatie en de daaruit voortvloeiende kosten worden door de gemeente verhaald op de aannemer. De gemeente vindt dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan door de kapotte bestrating. D66 heeft aan TV Valkenburg laten weten niet akkoord te gaan met het antwoord. Commissielid Doeke Krikke vindt dat minstens 50% van het totale oppervlak in het centrum de onkruidvrije mortel is verdwenen. Krikke eist actie.
Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Business meeting voor ondernemers

Start nieuwe serie programma's bij TV Valkenburg

Volgend bericht →