Zieken- en kroedwösjzegening

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Zieken- en kroedwösjzegening

De ziekenzegening vindt dit jaar op zondag 13 augustus om 15.00 uur plaats door pastoor E. Huids.Op deze datum wordt aan de Lourdesgrot het feest van Maria ten Hemelopneming gevierd. Sinds 1929 vindt er jaarlijks een zegening plaats aan de Lourdesgrot. De zang is van het kerkelijk zangkoor St. Caecilia van de HH Nicolaas en Barbarakerk.
Na afloop van de ziekenzegening vindt de kroedwösjzegening plaats. De bezoekers worden verzocht zoveel mogelijk zelf een kroedwösj naar de Lourdesgrot mee te nemen.
Naast de zieken- en de kroedwösjzegening is er nog een eucharistieviering die om 15:45 uur begint. Rolstoel- en bedlegerige patiënten kunnen via de ziekenweg op de Lourdesgrot komen.
Vroeger was het een algemeen gebruik: de wijding van de kroedwösj. Het dient om mensen te beschermen tegen ziekten, onweer en te zorgen voor een rijke oogst.

← Vorig bericht

Samenstelling van de kroedwösj

AB spreekt het College aan op verkeersonveiligheid in Berg en Terblijt

Volgend bericht →