Zienswijzen van Niks aan de Hand afgewezen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Zienswijzen van Niks aan de Hand afgewezen.

Politiek beoordeelt enquête werkgroep over entreegebouw.Dinsdag 6 september a.s. wordt in de Commissie S.O.B. de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Centrum Valkenburg besproken vanwege het plan van de Kasteelstichting voor het realiseren van de entreehal in glas en het horecagebouw.
Er zijn gedurende het ter inzage leggen van de plannen vijf zienswijzen van Werkgroep Niks aan de Hand ingediend. De inhoudelijke behandeling is door de gemeente in een ‘nota van zienswijzen’ samengevat.
Alle zienswijzen van Niks aan de Hand zijn op inhoudelijke gronden niet-ontvankelijk verklaard. Niks aan de Hand heeft esthetische bezwaren tegen de nieuwe glazen entree.
Echter, Niks aan de Hand onderbouwt deze bezwaren niet, noch wordt er een contra-expertise ingediend van een andere monumentencommissie, persoon of instantie met vergelijkbare kennis en/of ervaringsniveau op het gebied van monumentenzorg en/of architectuur.

De rijksdienst voor cultureel erfgoed is positief over het glazen entreegebouw. In de nota zienswijzen betreffende het entreegebouw worden de aangehaalde zienswijzen van Niks aan de Hand stuk voor stuk met argumenten van tafel geveegd: ze zijn suggestief, niet gemotiveerd en niet relevant; ze doen niet ter zake en bevatten een persoonlijke mening.
Daarnaast zijn enkele zienswijzen onderdeel van de gerechtelijke procedure die Niks aan de Hand verloren heeft.

KLIK HIER om de nota zienswijzen te lezenKLIK HIER om de nota coördinatiebesluit Ruine te lezenKLIK HIER om de nota vaststelling bestemmingsplan te lezenKLIK HIER om de uitspraak van rechter te lezenKLIK HIER Niks aan de Hand verliest beroepKLIK HIER Breekt Niks aan de Hand de Ruïne af?KLIK HIER Werkgroep ontstemd over artikel en poll.

De politiek beoordeelt enquête over entreegebouw van Niks aan de Hand
Vijf van de zeven politieke partijen in de gemeenteraad geven geen positief oordeel over de enquête die Werkgroep Niks aan de Hand afgelopen zomer onder haar leden heeft gehouden. Twee politieke partijen reageerden niet.
De enquête is door de voorzitter van Niks aan de Hand, Henk Roelofs, aan de pers gestuurd met het verzoek "aandacht te schenken aan deze protestactie". AB oordeelt dat het geen enquête is maar een formulier met de vraag een verklaring te ondertekenen.
PPGV is van mening dat de leden van de werkgroep eropuit zijn het gelijk aan hun zijde te krijgen. "Ze zouden wat meer respect voor de mening van anderen moeten hebben”, zegt Jef Kleijnen. PvdA/D66 vindt dat de enquête verkeerd woordgebruik hanteert. "Je bent gauw tegen een glazen doos en mega-restaurant", zegt Jo Simons.
Peter Visser (SP) is voorstander van het nieuwe restaurant. "Zeker met het groene dak", zegt hij. Over het nieuwe entreegebouw is de fractie nog verdeeld.
Dit zijn de resultaten van de enquête, aangeleverd door de werkgroep: Er zijn naar 161 adressen formulieren verstuurd, die 264 leden van Niks aan de Hand omvatten. Er zijn 144 ingevulde formulieren geretourneerd.
Van de 144 reacties waren er 142 die de stelling van de werkgroep tegen de glazen entree steunden, één lid heeft zich bedankt. Hij herkende zich niet in de visie van Niks aan de Hand.

De werkgroep vertegenwoordigt met 264 leden nog geen 2% van de Valkenburgse bevolking die ongeveer 17.000 inwoners telt.

← Vorig bericht

Vier Valkenburgse wielrenners gewond bij ongeval.

Michelle Oostwegel schutterskoning Houthem.

Volgend bericht →