De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een zwemregeling waarvan ouders/verzorgers met een laag inkomen, hun kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar, onder voorwaarden,
aanspraak kunnen laten maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming in de kosten van zwemlessen voor het behalen van het zwemdiploma A. Bij de uitvoering daarvan wordt samengewerkt met het Jeugdfonds Sport Limburg die over getrainde bemiddelaars beschikken die bij elke aanvraag op huisbezoek gaan.

Er zijn een aantal spelregels aan de zwembijdrage verbonden. De gehele regeling is terug te lezen via http://www.valkenburg.nl/actueel/alle-kinderen-zwemdiploma-a_42075/