Oet de ouw doas

TV Valkenburg toont wekelijks een foto (met bijbehorend verhaal) uit een unieke verzameling historisch beeldmateriaal. Deze is beschikbaar gesteld door de Stichting Beeldarchief Valkenburg, de gemeente Valkenburg aan de Geul en door private verzamelaars, instellingen of bedrijven. Een bijzondere collectie voor iedereen die Valkenburg aan de Geul en zijn geschiedenis een warm hart toedraagt.

 

Over

 

De Stichting Beeldarchief Valkenburg werd in het voorjaar van 2004 opgericht door afgevaardigden van TV Valkenburg, Kiwanis Valkenburg aan de Geul en het Martin Stevensfonds met als doel ‘het verwerven, behouden en digitaal archiveren van historisch beeldmateriaal dat betrekking heeft op de historie van Valkenburg aan de Geul en omgeving’.
Kijk voor meer informatie op www.beeldarchiefvalkenburg.nl

 

Auteursrechten

Op foto’s rusten auteursrechten. Het is in principe niet toegestaan om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken of te verspreiden zonder toestemming van de auteur. Iedereen heeft het recht om een relevant deel van iemand anders werk over te nemen, als daarbij de bron vermeld wordt.
Indien u afbeeldingen/foto’s in deze rubriek tegenkomt waarvan u van mening bent dat u daar auteurs- of andere rechten aan kunt ontlenen en/of gegronde bezwaren hebt tegen publicatie via het internet, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.