16% Minder bezoekers Kerststad Valkenburg

Voorpagina » Toerisme » 16% Minder bezoekers Kerststad Valkenburg

In 2016 bezochten 16% minder gasten Kerststad Valkenburg dan het jaar ervoor. In aantallen rond de 450.000 mensen. Naast de problematiek van de vleermuizen in de grotten, die nog steeds niet is opgelost en waarvoor dit jaar € 62.000,- extra dient te worden gereserveerd, kan dit een gevaar vormen voor de Kerststad organisaties in de Gemeentegrot en Fluweelengrot in de nabije toekomst. De gemeente verwacht mogelijk in 2018 dat de provincie een ‘generieke vrijstelling’ voor de kerstmarkten en de Cave Experience kan geven.
Gasten zeggen dat het aanbod bij de ‘bovengrondse kerstmarkt’ niet uniek is maar alledaags. Er bestaan veel te lange wachtrijen voor de attracties. Daarnaast vinden bewoners het busparkeren een probleem. Vooral in Broekhem. Ondernemers noemen de verkorte kerstmarktperiode als oorzaak van het teruglopende bezoekersaantallen. De opzet van het culturele programma in de Polfermolen (kosten € 40.000,-, red) heeft niet opgeleverd wat de organisatie er van verwachtte. In het evaluatierapport lezen we dat voor komende kerstmarktperiode wordt teruggegrepen naar ‘straat amusement’.
Zomaar enkele in het oog springende conclusies vervat in het lijvige, 27 pagina’s tellende rapport “Evaluatie Kerststad Valkenburg aan de Geul 2016. En een aantal aandachtspunten en opmerkingen voor de toekomst”.
Opbrengst kerstmarkten
Uit twee in 2014 gehouden onderzoek en naar de beleving en besteding van de bezoekers aan Kerststad blijkt dat de meeste bezoekers 40 plus en vrouw zijn en dat het gemiddelde bestedingsbedrag € 43,13 per dag is. Berekend naar 275.000 unieke bezoekers leveren de Kerststad bezoekers de economie van onze gemeente in totaal afgerond 12 tot 13 miljoen euro op. Daarnaast ontvangt de gemeente directe inkomsten via:
– De precariobelasting;
– De vermakelijkhedenretributie;
– De parkeergelden;
– De huur van de Gemeentegrot aan de organisatie;
– De toeristenbelasting.
Het evaluatierapport wordt in zomervergadering van de gemeenteraad besproken.
Om het gehele rapport te lezen KLIKT U HIER.
Archieffoto Carla Honings, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Nieuwe taak voor gemeente? Reisbureau?

Geert Wilders in Valkenburg

Volgend bericht →