Evenementen in Valkenburg worden professioneler

Voorpagina » Toerisme » Evenementen in Valkenburg worden professioneler

Het mag nooit zo zijn dat degene, die verantwoordelijk is voor evenementen zowel de rol van toetser veiligheid heeft als de rol van uitvoerder. Dat is de essentie van de aanpassing van de beleidsmaatregel die het college van B&W heeft doorgevoerd. “Er zijn veel, heel veel risico’s verbonden aan de 400 evenementen die de gemeente Valkenburg aan de Geul organiseert op jaarbasis”, aldus wethouder Jan Vermeer (VVD-Economie). “Bij mogelijke calamiteiten moeten we voorbereid zijn. Om te toetsen of we dat zijn, hebben we Bureau Synergeste gevraagd een onderzoek op veiligheid te doen”.
Daarnaast is het rapport ‘Tussen vergewissen en vergunnen’ voorkomend uit het Monstertruck drama in Haaksbergen ook leidend geweest. “Met deze onderzoeken in het achterhoofd, is onze huidige werkwijze tegen het licht gehouden door het Synergeste uit Apeldoorn. Dit bureau ondersteunt sinds half september de medewerkers en het college in de dagelijkse praktijk bij de vergunningprocedure, de besluitvorming en handhaving”, aldus een passage uit het raadsinformatiebulletin.
“Natuurlijk kunnen we dat niet van vandaag op morgen allemaal veranderen”, licht waarnemend-burgemeester Martin Eurlings toe. “Samen slaan we de handen in elkaar en geven helderheid/duidelijkheid aan de vele vrijwilligers bij de organisaties. Want nu doen wij te veel als gemeente en daar moet verandering in komen. Verandering in de inhoud en in de veiligheid. Dat wordt losgekoppeld, intern”.
Maandagavond zijn tijdens het Presidium-overleg, dat plaatsvond na de openbare raadsvergadering, alle fractievoorzitters in de raad geïnformeerd. Het uitgangspunt van het college was zorgvuldigheid betrachten naar de eigen medewerkers toe.
KLIK HIER om het volledige raadsinformatiebulletin te lezen.

← Vorig bericht

Bezuinigen blijkt duur te zijn

Duidelijkheid Polfermolen-kwestie vóór begrotingsbehandeling?

Volgend bericht →