Wellicht gratis openbaar vervoer in het Heuvelland

Voorpagina » Toerisme » Wellicht gratis openbaar vervoer in het Heuvelland

“Als de proef in de gemeente Vaals goed uitpakt, zou het zo maar kunnen dat geheel Zuid-Limburg in de toekomst gebruik kan maken van gratis openbaar vervoer”, hoopt wethouder Claudia Bisschops naar aanleiding van het verschenen rapport over het toerisme in Zuid-Limburg.
Toerisme en Valkenburg aan de Geul
De meerderheid van de inwoners van Valkenburg aan de Geul steunen het toerisme en zien er de voordelen van in en de populariteit van hun gemeente maakt hen trots. Daarnaast voelen de inwoners ook de overlast van datzelfde toerisme. Overlast is er meer in Valkenburg aan de Geul dan in de overige gemeenten die meededen aan het onderzoek. Die groep die gekant is tegen het toerisme is ‘slechts’ 10% groot c.q. klein zoals u het wil uitleggen. Eén op de drie heeft een neutrale houding. De helft van de inwoners van Valkenburg aan de Geul is in zijn comfort beperkt en 1 op de 4 heeft zelfs dagelijks last.
Dit zijn de conclusies die het bureau Toerisme Vlaanderen uit het onderzoek heeft gedistilleerd. Het onderzoek is in opdracht van de provincie Limburg uitgevoerd en er hebben 2422 inwoners van de provincie meegedaan, waarvan 374 inwoners van Valkenburg aan de Geul. “Dat is een representatief deel van de bevolking”, zegt wethouder Claudia Bisschops.
“De inwoners snappen heus wel dat de inkomsten uit toerisme het hoge voorzieningenpeil en de werkgelegenheid in stand houden. Ze zeggen trots te zijn ook het toerisme, echter wij als beleidsmakers moeten signalen uit de bevolking niet negeren en er aandacht aan schenken. Eén van de maatregelen die we willen nemen is het aanpassen van verkeersgedrag: het grootste pijnpunt. We willen zorgen dat fietsers niet mer vijven naast elkaar rijden en we willen de overlast van scooters terugbrengen. Daarnaast is de parkeeroverlast van bezoekende toeristen zeker ook een aandachtspunt. Later dit jaar presenteren wij een nieuw evenementenbeleid. Daarin worden evenementen gebundeld en gespreid. Dat is de gedachte die uitgewerkt moet worden. Het zal een gezonde mix moeten worden van evenementen voor eigen inwoners en voor toeristen”, aldus Bisschops.
Over de mogelijkheid van gratis openbaar vervoer voor de eigen inwoners is Bisschops nog afwachtend. “Dat zal vanuit de provincie geregeld moeten worden. In Vaals loopt nu een proef. Zo’n initiatief voor het gehele Heuvelland zou een heel mooie geste zijn naar haar inwoners”.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Geen rattenoverlast in Broekhem-Zuid

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers naar Valkenburg

Volgend bericht →