Stedenband met China staat op springen

Voorpagina » Toerisme » Stedenband met China staat op springen

Het loopt niet lekker met de besluitvorming rond het raadsvoorstel betreffende het plan van aanpak Stedenband Jiangyou – Valkenburg aan de Geul. Afgelopen week zijn door de fracties van CDA en Algemeen Belang zwaarwichtige vragen gesteld waarbij  AB zelfs al een negatief advies over het huidige voorstel gaf. Dat zou betekenen dat 11 van de 17 raadsleden gaan tegenstemmen!

Wat is er gebeurd?
Vlak voor de carnaval reisde een Valkenburgse delegatie af naar China om de intentieverklaring te ondertekenen om een stedenband tussen Valkenburg aan de Geul en de Chinese stad Jiangyou te realiseren. Het zou o.a. toeristen naar Valkenburg aan de Geul kunnen opleveren, en economische bedrijvigheid in de toeristische sector. Daarvoor is toen in een besloten raadsvergadering € 15.000,- vrijgemaakt. In het voorstel van nu is sprake van € 45.000,- per jaar. Het drievoudige!
Claudia Bisschops van het CDA stelde inhoudelijk diepgaande vragen. Zij wil weten wat bv. de ambtenaar die hiervoor vrijgemaakt wordt voor € 20.000,-, per jaar gaat doen en wat die ambtenaar aan werkzaamheden moet afstoten. Verder vraagt Bisschops of degenen die direct baat hebben bij e.e.a. een bijdrage kunnen geven en wil zij een concrete beschrijving wat Valkenburg aan de Geul en haar inwoners aan dit alles hebben?
Wim Weerts (AB) verwijst nadrukkelijk naar de voorgeschotelde en nadien ook vastgestelde € 15.000,- en geeft namens Algemeen Belang een negatief advies t.a.v. dit voorstel. Wethouder Jan Vermeer is blijkbaar sinds de terugkeer van de delegatie mede-portefeuillehouder geworden en kon daarom nu geen antwoord geven en neemt de vragen en het advies mee en zal reageren voor dan wel tijdens de raadsvergadering van maandag 29 mei a.s.
De andere mede-portefeuillehouder is waarnemend-burgemeester Jan Schrijen.
Het huidige voorstel zal zeker geen hamerstuk worden. De politieke redactie van TV Valkenburg verwacht dat het voorstel in zijn huidige vorm zelfs afgeschoten zal worden omdat het geen meerderheid haalt in de gemeenteraad. Dan zou betekenen dat de stedenband niet verder zal uitgroeien en zal blijven steken in een vriendschapsband.
KLIK HIER om de audiofile van dit agendapunt te beluisteren.
KLIK HIER om het voorstel en KLIK HIER om de oplegnota te lezen.
archieffoto gemeente
 

← Vorig bericht

Welstandsnota-vraag over Croix levert duidelijk antwoord op

Brand in Grotestraat Valkenburg Centrum

Volgend bericht →