Kerstverlichting brandt om te controleren

Voorpagina » Toerisme » Kerstverlichting brandt om te controleren
Op vragen van TV Valkenburg laat de gemeente weten dat de kerstverlichting pas zal branden vanaf 14 november a.s. Tot en met de eerste week van januari 2020. Waar deze al eerder brandde is dat volgens de gemeente “om te controleren of ze het ook deed”. Er is ook verlichting die nu al dagen lang continue brandt. En dat zal zo blijven. Blijkbaar omdat het niet anders kan.
Ingezonden brief
Met dit brandschema komt de gemeente praktisch tegemoet aan de wens van Niels Dauven verwoord in zijn ingezonden brief naar TV Valkenburg. Daarin bepleit hij de verlichting pas bij de opening van de kerstmarkten te ontsteken. De gemeente verwijst bij het geven van de gevraagde nadere informatie overigens niet naar dit pleidooi.
De verlichting is gekoppeld aan lantaarnpalen, aan evenementenkasten of aan particuliere en/of gemeentelijke stroomvoorziening. De gekozen verlichting is energiezuinige LED-verlichting.
Foto archief TV Valkenburg
← Vorig bericht

Voorrangsregeling tunnel Hekerbeek wederom aangepast

Centrum Valkenburg toch nog groen

Volgend bericht →