Lukt strategische aankoop parkeergrond nu wel?

Voorpagina » Toerisme » Lukt strategische aankoop parkeergrond nu wel?
In de kadernota aan de gemeenteraad herhaalt het college het voorstel uit september 2016 een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de Nieuweweg in Valkenburg. Groot 1.86.86 ha. Het wordt gezien als een zgn. strategische aankoop om in de toekomst het parkeerprobleem op piekmomenten te kunnen aanpakken.
Aan de oostkant van Valkenburg beschikt de gemeente al over dergelijke grond, te weten nabij het Geulpark. Aan de westkant ligt het de Leeuwterrein en aan de zuidkant is de gemeente eigenaar van de gronden op de kop Cauberg/Kuurpark. Aan de noordoostkant
(nog) niet. En daarom valt het oog nu op deze landbouwgrond aan de Nieuweweg.
In september was de overeengekomen koopsom € 169.000.= (exclusief btw of overdrachtsbelasting). Nu is er sprake van afgerond € 103.000,=. Dat is de geschatte waarde uitgaande van de huidige agrarische bestemming, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
In september jl. werd niet over een uitgevoerde taxatie gesproken. Nu is deze in opdracht van de gemeente gemaakt. Wel valt nu op dat de eigenaar het volgende heeft weten te bedingen: een meerwaardeclausule. Die houdt in dat er een nieuwe taxatie volgt zodra het gebruik van het huidige perceel wijzigt of wanneer het perceel een andere bestemming krijgt dan het nu heeft. In dat geval wordt het verschil tussen de nieuwe en de oude taxatiewaarde afgerekend.
Welke consequenties kan dat voor de gemeente hebben? In september gaven burgemeester en wethouders al aan dat deze parkeerplaats een gastvrij onthaal moet bieden. Het moet een plek zijn om geïnspireerd te worden om nog meer van Valkenburg en omgeving te genieten.
In de raadsadviescommissie van september 2016 voorspelde D66 dat inrichting in deze sfeer op rond een miljoen uitkomt. Over verlichting kon wethouder Jan Vermeer toen bovendien niets zeggen omdat dat een bevoegdheid is van wethouder Carlo Vankan. Wel gaf wethouder Jan Vermeer aan dat het aan de Nieuweweg aan te kopen terrein circa 500 parkeerplaatsen kan opleveren met een dagtarief van € 8,=.
Hoe zal de meerwaardeclausule voor de gemeente uitpakken als het weiland van nu gebruikt wordt voor parkeren in een gastvrije sfeer en met een dergelijke opbrengst? Het college stelt in de kadernota voor de benodigde € 103.000,= toe te voegen aan de nu lopende begroting 2017.
← Vorig bericht

Kerststad Valkenburg veilig voor vleermuis en bezoeker

Capella Greca in restauratie: een ondergronds eerherstel

Volgend bericht →