Méér bezoekers, extra beveiligingsmaatregelen Kerststad

Voorpagina » Toerisme » Méér bezoekers, extra beveiligingsmaatregelen Kerststad

Afgelopen woensdag 30 november gaven alle fracties in de laatste EFTR-commissievergadering van dit jaar (EFTR staat voor economie, financiën, toerisme en recreatie) hun op- en aanmerkingen over een aantal voorstellen van het College over o.a. Kerststad Valkenburg en veiligheid tijdens evenementen.
Groot punt van aandacht is de veiligheid rond de activiteiten van Kerststad die door de toenemende bezoekersaantallen in het gedrang dreigt te komen. Ruim 50.000 euro extra moet erbij. Natte vingerwerk, noemde Math Knubben (CDA) dit bedrag. “Er moet een omslag komen van vrijwilligers naar professionals in de organisatie, voor alle evenementen in Valkenburg. Zo’n Masterplan heeft natuurlijk een prijskaartje,” aldus Harrie Trimbos (VVD). Niels Dauven (AB) was enigszins teleurgesteld in het college. “Er wordt nu dekking van extra kosten gevraagd als alles al begonnen is! Vreemd dat er door meer bezoekers plots andere en duurdere veiligheidseisen zijn!” Wim Weerts (AB) en Math Knubben (CDA) willen een harde toezegging dat in de eerste raadscyclus van 2017 de evaluatie van deze kerstmarkt aan de orde komt, inclusief het veiligheidsplan en taakverdeling organisatoren en gemeente. “De beloofde evaluatie over 2015 is er nooit gekomen,” opperden de meeste fracties, “die over 2016 zal er nu echt tijdig moeten zijn!”.
Wethouder Jan Vermeer gaf aan dat de meerkosten zijn ontstaan door extra beveiligingsmaatregelen vanwege grotere bezoekersaantallen. “Dat verrast ons ook!” Niet alleen het economisch belang telt maar vooral ook de veiligheidsrisico’s! Kijk naar de gebeurtenissen in Haaksbergen en Volendam. Daar moeten we van leren!”
We moeten de vele evenementen voor de toekomst borgen! Vermeer liet zich onlangs over die veiligheid informeren in de ‘commandotoren’ boven in de Berkelpoort. “De data die we daar verzamelen komt van pas in ons verdere beleid. Na de laatste parade (in Sibbe) is het raamwerk voor die evaluatie compleet en kunnen we dit inpassen in alle evenementen,” beloofde Vermeer die verder aangaf dat de gemeente zich moet gaan beperken tot haar kerntaken en niet zelf moet willen organiseren. “Kosten en verantwoordelijkheden van gemeente en organisatie splitsen en kijken waar we nog moeten ondersteunen en faciliteren. Onze prioriteit ligt op het gemeentehuis!”
 

← Vorig bericht

Jaarviering Walram’s Genootschap

Nieuwe trainers Walram 2 en A-jeugd

Volgend bericht →