Meer verkeerscontroles in het Heuvelland

Voorpagina » Toerisme » Meer verkeerscontroles in het Heuvelland
Dit jaar zal de politie meer controles uitvoeren in het Heuvelland. Veiligheid voor deelnemers aan het verkeer en voor inwoners en bezoekers van het Heuvelland. “De groei van het verkeersgebruik zorgt van het vroege voorjaar tot in het najaar tevens voor een verhoogd risico dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Maar ook dat er meer overlast wordt ervaren. Daarom controleert de politie ook dit jaar weer veelvuldig het verkeer in het Heuvelland”, aldus de politiewoordvoerder.
Er wordt gecontroleerd op snelheid, gedrag van fietsers, het gebruik van de wegen door landbouwvoertuigen en geluidsoverlast veroorzaakt door motorrijders. Bij de controles werkte de politie nauw samen met andere instanties, zoals de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) en Veilig Verkeer Nederland. Wijkagenten en andere politieagenten van het basisteam Heuvelland en specialisten van de dienst Infra (Verkeer) van de politie zorgden voor een wezenlijke bijdrage vanuit de politie.Er vonden in 2016 gerichte controles plaats op landbouwverkeer verdeeld over 10 dagen, waarbij 14 processen-verbaal werden opgesteld. Geconstateerde overtredingen: uitstekende scherpe delen bij landbouwvoertuigen maar ook een niet deugdelijke verlichting voeren. Vijf controles op geluidsoverlast door motorrijders leverde 27 processen-verbaal op. Bij 20 snelheidscontroles ontvingen ruim 1100 weggebruikers een proces-verbaal. Tijdens de controles vorderde de politie van 15 bestuurders het rijbewijs in omdat zij de snelheidslimiet ruimschoots hadden overtreden.
Fietsers werden vorig jaar ook gecontroleerd. Circa 1000  fietsers werden positief aangesproken op hun rol in het verkeer.
← Vorig bericht

TV Gids vanaf 4 mei

Kastanjebomen op Walramplein verdwijnen

Volgend bericht →