Opwaardering landschap en gebruik streekprodukten

Voorpagina » Toerisme » Opwaardering landschap en gebruik streekprodukten

Een stuk bewustwording creëren bij het belang van ons landschap bij een grotere doelgroep om betrokkenheid te creëren, het beschermen en versterken van ons unieke landschap. Het slim en duurzaam inzetten van gelden voor het onderhoud van ons landschap en dit ook door het landbouwbedrijf zelf te laten oppakken. En het opzetten van een breed landschapsfonds om de toekomst van het heuvelland voor de lange termijn zeker te stellen, waren de gezamenlijk ingebrachte ideeën.
Op initiatief van de VVV Zuid-Limburg, hebben de LLTB, IKL-Limburg, Natuurrijk Limburg en VVV Zuid-Limburg dinsdag een petitie aangeboden aan gedeputeerde Mackus en gedeputeerde Geurts met als doel landbouw – in het belang van toeristen en inwoners – hoog op de politieke agenda te zetten. Een groep van 30 vertegenwoordigers vanuit de toeristische & agrarische sector, en de betrokken belangenorganisaties kwamen bijeen met als doelstelling de schoonheid van het Limburgse landschap en het gebruik van streekproducten in de toekomst economisch te versterken. Anya Niewierra, directeur van de VVV Zuid-Limburg beloofde in haar nieuwjaarsrede al  de kruisbestuiving tussen landbouw en toerisme te stimuleren. ‘De eerste stap is nu gezet. Inwoners vinden ons heuvellandschap met het hoogstamfruit, de graften, de meidoornheggen heel normaal  maar als we niet oppassen gaat ons landschap de komende jaren ingrijpend veranderen’ aldus een bezorgde Niewierra. Zij doelde daarbij op het verdwijnen van de onkostenvergoedingen die boeren krijgen voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Nadat de groep elkaar liet kennis maken met de ontwikkelingen in elkaars branche, volgden aanbevelingen aan het adres van de provincie om uiteindelijk economische waarde te blijven creëren via het ‘landschap’ en de ‘streekproducten’.
Gedeputeerde Eric Geurts van toerisme en Hubert Mackus van landbouw waren beiden aanwezig om het belang van het Limburgse landschap te benadrukken en de samenwerking hierin tussen alle partijen te omarmen. Gedeputeerde Geurts wil de kwaliteit van het 5* landschap koesteren en meer economische waarde halen uit de producten van Limburg. Hij gaf wel aan dat hier van eenieder een ondernemende rol in wordt verwacht. Gedeputeerde Mackus is momenteel nieuwe verbindingen aan het leggen om in de toekomst het onderhoud van het landschap langdurig te waarborgen. Beide gedeputeerden zegden toe een vervolgafspraak te maken om met de betrokken partijen de aanbevelingen verder uit te werken.
Ook maken zij een projectleider hiervoor vanuit de provincie verantwoordelijk.

← Vorig bericht

Boom op uitspanning Tivoli

Geslaagd Valkenburgs Auw Wieverbal verandert langzaam

Volgend bericht →