Plan VVD: Van hotel- naar studentenaccommodaties?

Voorpagina » Toerisme » Plan VVD: Van hotel- naar studentenaccommodaties?

Na recent overleg tussen het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg aan de Geul en de VVD zijn beide ervan overtuigd dat er in de gemeente Valkenburg aan de Geul, net als in vele andere gemeenten, dringend behoefte is aan het vaststellen van een hotelbeleidsplan. Dit plan dient met name aan te geven of en in welk sterrensegment er verder nog behoefte is in de nabije en verdere toekomst.
Deze overweging wordt ingegeven door de te verwachten, reeds geplande uitbreiding van het aanbod aan hotelkamers alsook de druk die dit op het bestaande segment logiesverstrekkende bedrijven legt. Te denken valt aan het wielerhotel Kint, hotel Croix de Bourgogne, hotel op het voormalig Leeuw-terrein en mogelijk nog andere plannen.
Dit laatste dient dan te leiden tot een mogelijkheid een andere bestemming te geven aan dit segment, bijv. studentenaccommodatie. De VVD-fractie in de Valkenburgse gemeenteraad stelde hierover aan het gemeentebestuur enkele vragen.
Klik om de gehele VVD-brief te lezen op de link: https://tvvalkenburg.tv/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-30-VVD-art-41-hotelbeleid.pdf

← Vorig bericht

Sacramentsprocessie trok door Sibbe – IJzeren

Kerstmarkt Fluweelengrot gaat toch door

Volgend bericht →