Verbetering presentatie Vuursteenmijn Plenkertstraat

Voorpagina » Toerisme » Verbetering presentatie Vuursteenmijn Plenkertstraat

Voor de komende twee jaar trekt de gemeenteraad € 50.000,- uit voor renovatie van de Vuursteenmijn in de Plenkertstraat. Voor onderhoud van de er achter gelegen stijlwand wordt nog eens € 25000,- gereserveerd. Daarover moet de gemeenteraad maandag 6 juli een besluit over nemen.

Betere zichtbaarheid
Het oudste Rijksmonument in Valkenburg is toe aan een verbetering van haar publiekspresentatie. De huidige presentatie doet geen recht aan de uniciteit van de mijntjes en haar bijhorende geschiedenis. De aanpassingen zullen vooral een fysiek karakter hebben, zegt de gemeentewoordvoerder.
“Hiermee zorgen we voor een betere uitstraling, ontsluiting en zichtbaarheid van, en informatievoorziening over de Vuursteenmijn. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor bezoekers aan Valkenburg om de Vuursteenmijn te bekijken en daarmee ook de nabije omgeving. Op een paar vierkante meter bevinden zich hier namelijk drie culturele attracties: de Vuursteenmijn, de Romeinse Katakomben en een Via Belgica infopunt. Dit stuk van de Plenkert zou gepositioneerd kunnen worden als een kleine ‘erfgoed hotspot’. Ook om deze reden acht het college het belangrijk dat de publiekspresentatie op orde is”, schrijft het college in de Kadernota 2020.

Veiligheid van de stijlwand
De gemeente Valkenburg aan de Geul is eigenaar van de vuursteenmijn. Daaruit vloeien ook verplichtingen uit voort om de veiligheid van de voorbijgangers aan de mijn te waarborgen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ziet op de veiligheid toe. Waarschijnlijk worden maatregelen genomen zoals het aanbrengen van doeken voor stevigheid van de wand en het op de juiste manier weghalen van bomen en struiken die scheuren veroorzaken in de wand. Om deze maatregelen te kunnen bekostigen wordt er
€ 25000,- voor dit doel uitgetrokken.

Video
Kijk hier naar een korte documentaire van Jac. Diederen en Hub Pisters over de vuursteenmijn in de Plenkertstraat.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Limburgs Parlement: intercity Randstad – Aken moet er komen

Gedeeltelijke rijkscompensatie gemeentelijke coronakosten

Volgend bericht →