Toekomstbestendig toerisme

Voorpagina » Toerisme » Toekomstbestendig toerisme

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Visit Zuid Limburg, het VVV, sprak algemeen directeur Anya Niewierra symbolisch over een 135 jaar oude bronsgroene toeristische eik. De toeristische organisatie bestaat dit jaar op 23 februari 135 jaar. Ze presenteerde de bloeiende eik als metafoor voor een gezonde toeristische toekomst van Zuid-Limburg. Niewierra deed dit op basis van de nieuwe Visie Vrijetijdseconomie 2030 die is opgesteld door de provincie en de 16 gemeenten in samenwerking met inwoners en ondernemers. Ook de toekomstvisie van het groene Middengebied betrok ze in haar verhaal. Conclusie is dat er een duidelijk toekomstbeeld en ambitie is om de toeristische eik te laten bloeien zodat heel Zuid-Limburg hier de vruchten van plukt.
Niewerra: “135 jaar toerisme bracht ons een waardevolle economie, gerestaureerde monumenten, een onderhouden landschap, voorzieningen in de kernen en vreugde onder gasten en inwoners.  Maar hoe zorgen we ervoor dat toerisme niet alleen maar ‘geld’ opbrengt op korte termijn en vooral waarde en geluk toevoegt aan het gebied en haar inwoners op de lange termijn? Hoe zorgen we voor een bloeiende toeristische Eik in de toekomst?” waren de vragen die directeur Niewierra hardop stelde.
Door in te zetten op een aantal hoofdlijnen moet het toerisme toekomstbestendig gemaakt worden voor Zuid-Limburg.
1)     De bescherming en verbetering van ons landschap.
2)     Verhalen vertellen rond onze unieke geologische schatten.
3)     Ons rijke verleden en ons erfgoed toegankelijk maken en tonen.
4)     Onze cultuur & tradities koesteren en nieuwe evenementen ontwikkelen die passen bij ons DNA.
5)     Onze wandel- en fietsroutes internationaal en strategisch ontsluiten en knopen lopen realiseren.
6)     Duurzaam en innovatief ondernemen stimuleren met streekproducten in restaurants.
7)     Onze inwoners betrekken en als inspirator en ambassadeur zien. Irritaties oplossen, zoals de overlast van groepen scooters, motoren en autorally’s.
8)     Nieuwe kwalitatieve bezoekers uit Nederland, het Duitse Nord Rhein Westfalen en België het hele jaar door te verleiden.
9)     Samen werken op alle beleidsvelden en met andere sectoren.
Ook de ambitie van de gedeputeerde van economie, onderwijs, toerisme & sport in Limburg, de heer Joost van den Akker, sluit hier naadloos op aan: “Onze ambitie is om de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste provincie van Nederland te zijn. Het gaat hierbij om een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Rekening houdend met draagvlak en draagkracht van de bestemming”.
De middag werd afgesloten met een bloemetje voor alle relaties van het VVV die het afgelopen jaar in de prijzen waren gevallen. Zo ook voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul. De gemeente werd de Wandelgemeente van Nederland.

← Vorig bericht

Positieve reactie’s bij inwonerevaluatie over kerststad

Uitslag restantwedstrijd VV Walram van donderdag 16 januari

Volgend bericht →