Toiletvoorziening in commandocentrum Berkelpoort

Voorpagina » Toerisme » Toiletvoorziening in commandocentrum Berkelpoort

Het college heeft een aanbesteding gehouden over het realiseren van een toiletvoorziening in het commandocentrum in de Berkelpoort. De gerenoveerde poort is sinds de herfst van vorig jaar in gebruik als commandocentrum waar bewakingsbeelden van webcams die overal in het centrum hangen, worden uitgelezen.
Aangezien in de ruimte meerdere medewerkers van politie en gemeente aanwezig zijn bij de kerstparades, Auw Wieverbal en onlangs nog bij het bezoek aan Valkenburg van PVV-leider Geert Wilders, is zo’n toiletvoorziening geen overbodige luxe.
De kosten die gemoeid zijn voor de realisatie van een dergelijke voorziening bedragen bijna
€ 12.000,-.
Archieffoto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Openbare vergadering Kernoverleg Berg en Terblijt

Optocht basisschoolkinderen door Schin op Geul

Volgend bericht →