180 dagen

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » 180 dagen

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor. Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Sommige mensen denken dat ze erfbelasting kunnen besparen door vlak voor het overlijden nog hun spaargeld over te boeken naar de erfgenamen. Hun erfenis wordt daardoor immers kleiner. Helaas voor hen werkt dit “schenken op je sterfbed” niet.

De wetgever heeft namelijk in artikel 12 Successiewet vastgelegd dat de fiscus 180 dagen terug mag kijken, te rekenen vanaf iemands overlijden. Alle schenkingen die in die periode van (bijna) een half jaar zijn gedaan, worden bij de erfenis opgeteld. Ze vallen dus als het ware in de nalatenschap. Waarom deze schenkingen zijn gedaan, is niet relevant. Het draait enkel om de vraag hoe kort voor het overlijden ze hebben plaatsgevonden.

Als over zo’n schenking ook schenkbelasting betaald moet worden, zou je dubbel belasting betalen als ontvanger. Namelijk schenkbelasting maar ook, puur op grond van de fictie van artikel 12 Successiewet, erfbelasting. Daarom staat in artikel 7 Successiewet dat de schenkbelasting verrekend wordt met de erfbelasting.

Elk van deze belastingen heeft echter zijn eigen vrijstellingen, die in hoogte van elkaar verschillen. Tot voor kort was daarom de vraag of het aan schenkbelasting verschuldigde bedrag geheel afgetrokken wordt van de te betalen erfbelasting of conform een verdeelsleutel.

Onlangs heeft de Hoge Raad zich hierover gebogen. Hij heeft daarbij gekozen voor een verrekening op basis van evenredigheid. Liefhebbers kunnen met de uitspraak in de hand de cijfermatige uitkomst narekenen.
Op de regel dat een schenking binnen 180 dagen vóór overlijden belast wordt, is één heel lucratieve uitzondering, waar ik volgende keer over schrijf.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/ Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Zomerserie: De ongekende geschiedenis

Processen-verbaal tegen wielrenners in Heuvelland

Volgend bericht →