Als kat en hond

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Als kat en hond

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor. Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Mag je de eigenaar van een appartement verbieden een kat of hond te hebben? Die vraag moest het Gerechtshof in Den-Bosch  beantwoorden. Daarbij speelt de verhouding tussen de regels uit het splitsingsreglement en die uit het huishoudelijk reglement een doorslaggevende rol.
Het splitsingsreglement noem ik wel eens de Grondwet van het appartementencomplex. De ge- en verboden die daarin staan, zijn door iedereen te raadplegen omdat ze in de openbare registers van het Kadaster zijn ingeschreven. Deze regels gelden daarom voor iedere eigenaar van een appartement. Omdat huishoudelijk reglementen meestal niet bij het Kadaster te vinden zijn, kunnen daarin alleen “regels van orde” opgenomen worden, mits de splitsingsakte dat mogelijk maakt. In het huishoudelijk reglement mogen dus geen regels staan die het gebruik van een appartement principieel beperken.
In de Bossche zaak stond in het huishoudelijk reglement dat honden en katten niet toegestaan waren. Uitzondering hierop was alleen mogelijk als het bestuur dispensatie gaf. Overigens mochten andere dieren, zoals vogelspinnen, wel gehouden worden.
De rechters waren van oordeel dat dit algemene verbod op het hebben van een hond of kat van zo fundamentele aard was, dat dit niet in het huishoudelijk reglement geregeld mocht worden. Daarin mogen wel regels opgenomen worden om overlast van honden en katten te voorkomen (bijvoorbeeld een aanlijn-gebod of verbod op overlast door blaffen). Maar een algeheel verbod hoort thuis in het splitsingsreglement.
Koopt u een appartement, lees het splitsingsreglement goed door. De regels daarin gelden namelijk altijd. Die in het huishoudelijk reglement alleen als het regels van orde betreft.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/ Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Vuurwapen in personenauto aangetroffen in Houthem

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 13 oktober

Volgend bericht →