Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Ik heb eerder geschreven over buitenlandse erfenissen en verdeling daarvan bij een echtscheiding. Door het Nederlandse stelsel van de algehele gemeenschap van goederen vallen, in beginsel, alle erfenissen in die gemeenschap en moeten die dus ook gedeeld worden bij een echtscheiding. Omdat dit doorgaans niet de bedoeling is van degene die een testament opstelt, zal een Nederlandse notaris doorgaans in het testament een zogeheten Uitsluitingsclausule opnemen.

Maar dit Nederlandse stelsel is vrij uniek in de wereld en daarom staat zo’n clausule vrijwel nooit in een testament dat in het buitenland is opgemaakt. Komt een buitenlandse erfenis in zo’n geval toe aan een Nederlander die in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd, dan is de vraag of de buitenlandse erfenis bij een echtscheiding wel of niet gedeeld moet worden.

Simpel gezegd is het antwoord op die vraag: ja. Want buitenlandse erfenissen zonder testamentaire uitsluitingsclausule vallen in de Nederlandse gemeenschap van goederen. Maar op algemene regels zijn altijd uitzonderingen.

Australische erfenis “for her own use and benefit absolutely”

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland kwam zo’n uitzondering naar voren.

Een vrouw had een erfenis van een peetoom ontvangen. Deze peetoom woonde in Australië en had daar een testament laten opstellen. Daarin was – begrijpelijk – niet de tekst opgenomen die een Nederlandse notaris zal gebruiken als Uitsluitingsclausule. Hoe kan een Australische notary tenslotte weten dat die tekst nodig is en welke bewoordingen zijn Nederlandse ambtsgenoot hanteert ?

Maar er stond wel iets anders in, namelijk dat de erfenis for her own use and benefit absolutely was. Ook stond er in dat het erfdeel aan de echtgenote niet naar haar man of haar kinderen zou gaan als zij vóór haar peetoom zou overlijden.

Die zes geciteerde Engelse woorden en die bepaling inzake vóór-overlijden waren voor de rechters voldoende om te concluderen dat de peetoom wel degelijk de bedoeling had gehad om te voorkomen dat een deel van zijn erfenis bij de “koude kant” terecht zou komen.

Of anders gezegd: for her own use and benefit absolutely is de Australische tegenhanger van de Nederlandse anti-schoonzoon clausule.

Advies

Als jij familieleden in het buitenland hebt die jou in hun testament hebben opgenomen, vraag dan of er ook een Uitsluitingsclausule in de akte staat. Als je familieleden het niet zeker weten, ga dan naar je Nederlandse notaris toe. Vraag hem of haar om een kopie van de tekst van zo’n clausule en laat deze vertalen naar de taal van het land waar je familie woont. Stuur hen die vertaling op en druk ze op het hart om een (aanvullend) testament op te maken waarin die vertaalde tekst wordt opgenomen.

De buitenlandse notaris zal misschien niet snappen waarom dat is omdat het Nederlandse huwelijksgoederen stelsel zo uniek is. Maar laat je familieleden er op staan dat die tekst toch in dat buitenlandse testament wordt overgenomen. Anders lopen zij het risico dat jij bij een echtscheiding de helft van hun erfenis kwijt raakt aan je ex.

Waarschijnlijk willen jullie dat de erfenis enkel en alleen ten gunste van jezelf aangewend kan worden.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.