Blaren

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Blaren

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

“Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.” Dat blijkt uit een arrest van het Hof-Arnhem-Leeuwarden. 

Een koppel koopt een huis. De koopsom wordt betaald met een hypothecaire lening. Maar de man voldoet de “kosten koper” ad €13.124,  terwijl de vrouw geen eigen geld inlegt. Op 15 februari 2008 passeert de notaris de akte van levering. Helaas gaan zij in oktober 2014 uit elkaar. 

De man eist nu de helft van zijn inbreng terug van de vrouw. De vrouw is echter niet van plan om hem €6.562 te betalen. 

Het Hof stelt vast dat de gewone regels van verjaring toepasselijk zijn. De man had zijn geld terug kunnen eisen binnen vijf jaar nadat hij het geld had “uitgeleend” aan zijn partner. De man is daarom al op 16 februari 2013 zijn recht op terugbetaling kwijtgeraakt.

Waren partijen met elkaar getrouwd of hadden zij een geregistreerd partnerschap, dan geldt deze normale vervaltermijn niet. Samenwoners kunnen hun afspraken dus maar beter vastleggen. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract of in een “schuldbekentenis”. 

Of degene die meer vermogen inbrengt moet minimaal één keer in de vijf jaar zijn partner formeel laten weten dat het recht op terugbetaling niet vervalt. Dan wordt de verjaring gestuit en begint telkens een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen. 

Bij ieder lustrum van je relatie stuur je je partner een bos bloemen met een kaartje dat hij of zij je wel ooit nog eens moet terugbetalen. Ik ben benieuwd hoeveel van dit soort romantiek een relatie kan hebben. 

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal zondag 24 oktober

Dames 1 van S.E.C. verliezen tweemaal met minimaal verschil

Volgend bericht →