Corona en renteaftrek

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Corona en renteaftrek

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor. Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Banken willen hun klanten helpen met de gevolgen van het Corona-virus, zo las ik op internet. Die hulp kan er uit bestaan dat bedrijven maar ook particulieren één of meer maanden geen rente of aflossing hoeven te betalen aan de bank.
Zo zouden ABN AMRO en De Volksbank particulieren de mogelijkheid willen bieden om maximaal drie maanden geen rente te betalen over hun hypothecaire lening en/of de aflossing gedurende die tijd op te schorten. Dat is een mooi initiatief en zeer welkom voor iedereen die door maatregelen rondom het Covid-19 virus tijdelijk geen of te weinig inkomen meer heeft.
Ik wil echter wijzen op een potentieel (fiscaal) probleem maar ook een mogelijke oplossing op nationaal niveau aangeven.
Op grond van artikel 3:119a lid 1 sub c Inkomstenbelasting is de rente op een lening voor de eigen woning alleen aftrekbaar als er afgelost wordt. Die aflossing moet plaatsvinden volgens een schema zoals omschreven onder sub b van dat artikel. Dat schema is gebaseerd op een annuïtaire aflossing met een looptijd van maximaal 360 maanden. Ik noem dat “de ideaal-lijn”.
Heeft een huiseigenaar een annuïtaire lening afgesloten dan betekent een time-out van drie maanden dat de ideaal-lijn niet meer gehaald wordt. Hij of zij zit er boven en verliest daarmee het recht om de betaalde hypotheekrente in aftrek te brengen op zijn of haar inkomen. En niet slechts voor dat ene jaar, maar ook voor alle nog komende jaren gedurende de resterende looptijd.
Gelukkig heeft de wetgever ook artikel 3:119e lid 1 opgenomen in de wet. Een huiseigenaar krijgt er nog een kalenderjaar bij om weer op de ideaal-lijn te komen. Dus als je in 2020 drie maanden niet aflost dan moet je uiterlijk op 31 december 2021 die achterstand hebben ingehaald. Lukt je dat, dan heb en hou je het recht om de rest van de looptijd de rente af te kunnen trekken van je inkomen.
De wetgever heeft zelfs nog in lid 2 en lid 3 van dat artikel geregeld dat de rente-aftrek in stand blijft ook al heb je niet de ideaal-lijn gehaald op 31 december na het jaar waarin je deze lijn hebt moeten loslaten. Maar dan moet je wel met de schuldeiser nieuwe afspraken maken en vastleggen.
Of de banken volgend jaar nog steeds zo coulant zijn als nu, is echter de vraag. Daarom wil ik bij deze de wetgever oproepen om – als eind dit jaar de gevolgen van de noodmaatregelen rondom Covid-19 duidelijker zijn en de druk op de ketel weg is – de wet te verruimen. Dat kan door de ideaal-lijn wat te verschuiven, simpelweg door bij de berekening van die lijn niet uit te gaan van een maximale looptijd van 360 maanden, maar van 372 maanden. Gewoon een jaar extra.
Dan nog moet je als huiseigenaar natuurlijk afspraken maken met je hypotheekbank over hoe je alsnog de rente en aflossing gaat voldoen aan de bank. Maar dan kun je dat doen zonder de dat de dreiging van het verlies van het recht op rente-aftrek gedurende de rest van de looptijd als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/ Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Coronacrisis: Stabilisatie aantal besmettingen Valkenburg aan de Geul

Coronacrisis: Ook ondernemers in non-food kunnen aanvragen doen

Volgend bericht →