Cruisen in tijden van Corona

|

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor. Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Onlangs stond er een triest bericht op internet over het cruiseschip MS Zaandam. Een deel van de passagiers is overleden aan het Corona-virus. Natuurlijk wens ik de familieleden veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.
Wellicht roept dit alles bij u de vraag op of iemand die op een boot vastzit een testament kan opmaken en hoe dat in zijn werk gaat. Dat is geregeld in artikel 101 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
De passagier kan zelf zijn of haar uiterste wil opstellen ten overstaan van de gezagvoerder of de eerste officier (of hun plaatsvervangers). Wel moeten er twee getuigen aanwezig zijn die de Nederlandse taal beheersen. Op de gezagvoerder dan wel de eerste officier rust de uitermate belangrijke taak om het testament in een gesloten omslag zo spoedig mogelijk naar het Centraal Testamenten Register in Den-Haag te sturen. Dat laatste zal overigens lastig zijn als het cruiseschip voor de kust dobbert en er nauwelijks fysiek contact is met het vaste land.
Of de kapitein alle ins en outs kent van het Nederlandse erfrecht en de Successiewet is echter de vraag. Gelukkig is het met de moderne communicatiemiddelen mogelijk om daarvoor contact op te nemen met een Nederlandse notaris. Die kan dan de tekst aanleveren, waarna de passagier die tekst als zijn of haar uiterste wil overhandigt aan de kapitein.
In deze onzekere tijden is dat misschien wel een geruststellende gedachte voor iedereen.
Voor meer informatie over de vorm van uiterste wilsbeschikkingen kunt u terecht bij uw notaris.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/ Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Coronacrisis: Dit jaar geen Bokkemèrt

Doe mee aan onderzoek over ‘overlast hevige neerslag’

Volgend bericht →