Dakterras niet betreden

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Dakterras niet betreden

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Recent las ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over een dakterras. De eigenaar van een appartement had met het bestuur van de Vereniging  van Eigenaars afspraken daarover gemaakt. Hij mocht dat dakterras aanleggen op een deel van het dak dat volgens de splitsingstekening niet van hem was, maar tot de gemeenschappelijke eigendom van de vereniging (VvE) behoorde.

De afspraken hielden onder meer in dat alleen de eigenaar dit nieuwe dakterras mocht gebruiken en dat andere leden van de VvE daar niet mochten komen. Op zich kunnen dit soort zaken vastgelegd worden zonder dat de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de splitsingstekening formeel gewijzigd hoeven te worden.

Maar er was ook vastgelegd dat de eigenaar dit exclusieve gebruiksrecht kon overdragen aan de koper van zijn flat. Ook de nieuwe eigenaar zou dat weer kunnen doen. Eigenlijk betekent dit dat het dakterras nooit meer gebruikt kan worden door andere leden van de VvE.

Over zo’n ingrijpende wijziging kan niet met een gewone meerderheid van stemmen worden beslist. Ook de splitsingsakte en -tekening moeten dan aangepast worden.

Nu aan deze zwaardere eisen niet is voldaan, kan een volgende eigenaar van dit appartement niet zonder meer exclusief gebruik van het dakterras claimen. Bij iedere verkoop moet de VvE opnieuw hierover besluiten. Let dus goed op als je een appartement koopt. De splitsingstekening geeft duidelijk aan welk deel van het complex door jou gebruikt mag worden. Toont de makelaar je meer, controleer dan of een en ander op de juiste wijze is besloten en vastgelegd.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

VIDEO Zeldzaam Nederlands bankbiljet uit 1908 nog niet verkocht

Afscheidsmis Mannenkoor Geulklank

Volgend bericht →