Einde uitkering door levenstestament

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Einde uitkering door levenstestament

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke twee weken een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Een tijd terug bleek in een tv-uitzending van Tros Radar dat een dochter haar uitkering (met terugwerkende kracht) verloor omdat ze met een eigen bankpas geld kon afhalen van de (spaar)rekening van haar moeder. Dat was namelijk een en/of-rekening van moeder en dochter.
In Heerlen speelde een andere zaak waar de uitkering ook werd stopgezet. Daar was de uitkeringsgerechtigde als gevolmachtigde van zijn vader aangewezen in een zogeheten Levenstestament. Daarnaast was bij de bank van vader diens rekening omgezet in een zogeheten en/of rekening.
Als civiel jurist vind ik beide uitspraken vreemd. Dat komt omdat de indruk ontstaat dat het geld op een en/of rekening eigendom wordt van de beide rekeninghouders. Volgens de wet is dat echter niet het geval, want de rekeninghouders zijn alleen gerechtigd om ieder afzonderlijk het geld van de bankrekening af te halen en daarmee betalingen te verrichten. Maar als het saldo op de rekening uit de AOW en pensioen van vader of moeder komt, dan kun je niet stellen dat dit bedragen zijn van het kind dat gemachtigd is.
Kennelijk liggen in het sociaal-verzekeringen recht de zaken iets anders. Het gaat niet om de vraag wie eigenaar is van geld op een bankrekening maar om de vraag of de uitkeringsgerechtigde persoon over dat geld kan beschikken alsof het zijn of haar eigen geld is.
En daar zie ik voor het populaire Levenstestament een probleem opdoemen. Want daarin is doorgaans opgenomen dat een kind in zijn of haar eentje kan optreden voor en namens de ouders die het levenstestament ondertekenen. Dan zijn er geen beperkingen en kan de uitkeringsinstantie dus claimen dat er over het vermogen (van de ouders) beschikt kan worden alsof het eigen vermogen van de uitkeringsgerechtigde is. Consequentie is dat de uitkering stopgezet wordt (en zelfs met terugwerkende kracht teruggevorderd kan worden).
In die zin heeft de Gemeente Heerlen terecht de uitkering per 1 september 2009 stopgezet.
Heeft u al een Levenstestament of bent u van plan binnenkort zo’n akte te laten opstellen, kijk dan goed hoe alles is verwoord. Misschien moet u op laten nemen dat de machtiging vervalt op het moment dat uw zoon of dochter een uitkering krijgt. Dan is hij of zij namelijk niet meer bevoegd over uw vermogen te beschikken.
Of misschien moet u opnemen dat uw zoon/of dochter in die situatie alleen nog maar bevoegd is samen met iemand anders. Dan zijn er namelijk beperkingen aan het gebruik van uw bankrekening. Lees ik de uitspraak over de uitkeringsgerechtigde uit Parkstad dan zie ik namelijk dat van belang is dat deze er niet waren.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 29 april

S.E.C. Heren spelen spannende beslissende wedstrijd

Volgend bericht →